Greta Thunberg medverkade nyligen i ABC:s program ”The View” i vilket hon utvecklade sina tankar om metoder klimataktivister måste använda sig av för att nå sina målsättningar. Hon förklarade bland annat att det kommer att krävas radikal handling för att få till förändring i klimatdebatten.

Det var när programledaren Sunny Hostin frågade Thunberg om när hon nyligen arresterades i Tyskland i samband med en protest mot etableringen av en gruva. Foton som spridits över hela världen visar hur en synbart road Thunberg förs bort av polis från platsen.

LÄS ÄVEN: Här blir Greta bortförd av polis

Programledaren var märkbart imponerad och frågade om Thunberg har för avsikt att fortsätta med samma typ av aktivism. Det var efter denna fråga som Thunberg utvecklade sitt svar i vilket det framkommer att hon menar att klimataktivister måste börja ta till olagliga metoder för att få till en förändring.

LÄS ÄVEN: Jordan Peterson tycker synd om Greta Thunberg

Bland annat gör Thunberg en historisk jämförelse och argumenterar för att om rörelser som kämpat för social rättvisa enbart agerat inom lagens råmärken så hade vi inte varit där vi är idag. Thunberg menar vidare att klimatförändringar är lika mycket ett existentiellt hot som rasism och att det därför är nödvändigt att ”tänka utanför boxen”, när det kommer till aktivism och motstånd, rapporterar Fox News.