Svea hovrätt mildrar kraftigt påföljderna för tre unga män som av Västmanlands tingsrätt i april i år dömdes för en gruppvåldtäkt mot en minderårig flicka. Domen har väckt förvåning då åklagaren överklagat och yrkat på en strängare påföljd. En fjärde våldtäktsman slipper helt straff på grund av låg ålder.

I juni förra året drogade fyra unga män en 13-årig flicka och gruppvåldtog henne sedan så brutalt att hon fick skador och blödningar i underlivet. Därefter skröt man om handlingen genom att sprida en film man tagit på övergreppen i sociala medier.

Tre av männen, som samtliga är migranter från Somalia, dömdes till åtta månaders ungdomsvård. Hovrätten anser i en färsk dom att tingsrättens påföljd var för sträng och sänker straffet till till fem månader för två av männen och till fyra månader för den tredje ynglingen.

En fjärde yngling som också deltog i gruppvåldtäkten är för ung för att dömas. Han slipper helt påföljd.

Ingen av gärningsmännen utvisas ur landet. De är somaliska medborgare men har också fått svenska medborgarskap som med nuvarande lagstiftning inte kan återkallas.

Av rättshandlingar framgår att det varit fråga om ett utdraget förlopp där flickan i gravt berusat tillstånd först våldtagits av en av männen på en toalett och därefter av alla tre på annan plats i lägenheten. Efter att flickan en stund tagit sin tillflykt till balkongen, våldtogs hon igen. Detta trots att hon grät och hennes underliv trasats sönder vid de tidigare övergreppen så att blodet rann.

Flickan har efteråt vittnat att hon även fått psykiska skador av det brutala övergreppet. Hon har ångest, vill inte visa sig i skolan därför att hon utsatts för glåpord och ryktesspridning efter händelsen och lider av sömnstörningar och mardrömmar.

Hon uppges även ha ägnat sig åt självskadebeteende som en reaktion på det hon utsatts för. Bland annat ska hon ha börjat skära sig själv.

Samtliga fyra har nekat till brott trots att de själva har dokumenterat det på film som de spritt i sociala medier. Filmen blev det avgörande beviset för domstolen.