Belgiska migrationsmyndigheter har beslutat att släppa ut 297 stycken migranter med avslagen asylansökan som suttit i förvar. Detta för att deras hemländer vägrar ta emot dem under rådande pandemi i kombination med fara för smittspridning i tätt befolkade boenden.

Landets hälso- och migrationsminister Maggie De Block försäkrar allmänheten att samtliga frisläppta migranter först undersöktes och att ingen av dem har begått några brott.

På landets asylcenter finns ytterligare 204 migranter kvar i dagsläget. De nya reglerna om social distansering förhindrar dessa från att ta in fler.

Då centren i dag är fyllda till 96 procent under det tillfälliga regelverket undersöker myndigheterna möjligheter att husera migranter i parker, campingar, fritidshus och andra turistattraktioner.

Vissa fritidshusägare befarar att myndigheterna kommer att pressa dem att låta migranter bo i deras hus, något De Block avfärdar.

Ska utvisas när det är möjligt

Ministern betonar samtidigt att migranterna som fått avslag och nu släppts samt inte har rätt att överklaga måste lämna landet så fort det blir möjligt igen. Hon understryker samtidigt att inte alla länder under pågående pandemi vägrar ta emot sina medborgare och att 93 stycken skickats tillbaka sedan mitten av mars.

Liksom Sverige tar Belgien trots situationen emot nya asylansökningar, dock utför man inga personliga intervjuer tills vidare.

De Block har tidigare kritiserats för att i februari ha beställt skyddsmasker till asylcentren samtidigt som hon till allmänheten uppgav att de var onödiga.