En palestinsk terrorist, som också är israelisk medborgare, gift och far till tre barn, och som avtjänar ett livstidsstraff i Israel, får 10.950 shekel (ca 26.000 kronor) i bidrag från den Palestinska myndigheten varje månad under resten av sitt liv. Israel avser nu stifta en lag där dessa belopp dras av från de skattepengar landet tar upp och betalar ut till den palestinska myndigheten.

Siffrorna över hur mycket pengar den palestinska myndigheten betalar till terrorister som sitter fängslade i Israel offentliggjordes av det israeliska försvarsdepartementet på tisdagen. Under 2017, betalade den palestinska myndigheten ut 550 miljoner shekel (ca 1,2 miljarder kronor) till nuvarande och frigivna fångar. Familjer till döda eller skadade terrorists fick samtidigt 687 miljoner shekel (ca 1,6 miljarder kronor). Tillsammans utgör dessa belopp hela sju procent av den palestinska myndighetens hela budget.

Enligt uppgifter från den palestinska myndigheten, får en terrorist som dömts till mellan tre och fem års fängelse 2.000 shekel (ca 4.600 kronor) varje månad, medan den som dömts till mellan 20 och 35 års fängelse får 10.000 shekel (ca 23.000 kronor) i månaden under resten av sitt liv.

En gift terrorist får ytterligare 300 shekel (ca 700 kronor) i månaden, och om han eller hon har barn utbetalas en extra summa om 50 shekel (drygt 100 kronor) per barn.

Terrorister som är bosatta i Jerusalem får dessutom ett påslag på 300 shekel (ca 700 kronor) i månaden, och om vederbörande har israeliskt medborgarskap blir det ytterligare 500 shekel (ca 1.100 kronor) i månaden.

Som ett exempel, får en terrorist som är israelisk medborgare, gift och har tre barn, och avtjänar ett livstidsstraff 10.950 shekel (ca 26.000 kronor) varje månad. Det ska jämföras med att en medellön på Västbanken ligger på cirka 2.000 shekel (ca 4.600 kronor) i månaden.

Ovanstående uppgifter återfinns i en promemoria som bifogats ett lagförslag om att förhindra utbetalningar till terrorister och deras familjer från den palestinska myndigheten. Enligt promemorian ska försvarsministern i slutet av varje år presentera en rapport för säkerhetsutskottet med en sammanfattning av årets utbetalningar från den palestinska myndigheten till terrorister för godkännande. I enlighet med den rapporten ska sedan samma summa dras av från de skattepengar som Israel tar in för den palestinska myndighetens räkning.

Försvarsminister Avigdor Lieberman sade i ett uttalande att det rör sig om stora belopp som betalas ut till terrorister och deras familjer och att detta uppmuntrar till och understödjer terrorism mot israeliska medborgare. ”Det är vår plikt att sätta stopp för detta”, slog Avigdor fast.