En provins i norra Kina har utvecklat en app som meddelar användaren om denne befinner sig inom 500 meter från någon i skuld, rapporterar kinesisk statsmedia. Ambitionen ska vara att medborgare ska övervaka skuldsatta och rapportera dem till myndigheterna om de ”verkar kapabla att betala sina skulder”. Systemet är en del av Kinas integritetskränkande ”sociala kreditsystem”.

Appen kallas ”kartan över odugliga gäldenärer” och lanserades i Hebei, enligt statsmedia. Apped kan nås genom WeChat, landets mest populära chattplattform.

Programmet visar en varning om man befinner sig inom 500 meter från någon som är skuldsatt. Den visar personens exakta plats, enligt bilden från programmet.

Det är oklart om personens namn, foto eller andra identifikationssätt visas. Inte heller är det klart var gränsen för ens skuld går eller till vem för att man ska hamna i programmet.

China Daily säger att programmet möjliggjort för folk att ”anmäla skuldsatta som är kapabla att betala sina skulder”.

LÄS MER: Kinas ”social kreditvärderings”-system i full effekt 2020 säger landets ledning

Som Samhällsnytt tidigare rapporterat om har Kina infört ett system med syfte att rangordna hela befolkningen utifrån hur goda samhällsmedborgare de är. Förra året rapporterade australiensiska ABC att systemet sägs vara i full effekt år 2020.