Jönköpings kommun kommer att låta grönytor växa sig ”frodiga” i sommar. Bakgrunden är en resursbrist i kommunen där man bland annat haft ett anställningsstopp. Ansvarig direktör gissar att verksamheten är i fas igen i höst.

Sedan april förra året har Jönköpings kommun haft anställningstopp som hänvisas till rådande pandemi. Enligt Jönköpings-Posten (2021-06-10) har det inneburit att det tekniska kontoret haft omkring 50 vakanta tjänster och nu påstår kommunen att man inte kommer hinna rekrytera ikapp tappet.

LÄS ÄVEN: Kommun i ekonomisk kris – tar bort hundlatriner

Flera läsare har hört av sig till lokaltidningen med tips om att grönytorna växer igen och hur tekniska kontoret nonchalerar klagomålen.

Kommunen: Se fram emot hösten

Thomas Bergholm är teknisk direktör och han anser att invånarna ska ha förståelse för att grönytorna växer igen eftersom det inte finns ”oändliga resurser”. Istället ska man se fram emot när kommunen är i fas med skötseln senare i höst.

– Men entreprenörernas har inte oändliga resurser. Så det blir en liten ambitionssänkning i år. Jag tror att vi är i fas igen någon gång under hösten, säger Bergholm till Jönköpings-Posten.

LÄS ÄVEN: Elever i Lindesberg tvingas äta fil till lunch – när kommunen satsar på migranter