Polisen i Stockholm har fått in en ansökan om en islamkritisk demonstration som innefattar att ett exemplar av den kontroversiella Koranen bränns. Efter att polisen i flera rättsinstanser fått bakläxa på ett flertal avslag på tidigare ansökningar är bedömningen att man nu måste säga ja för att inte bryta mot grundlagen.

Den islamkritiske partiledaren, advokaten och yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludans koranbränningar har under ett års tid varit ett framskjutet samtalsämne i den offentliga debatten. Detta sedan horder av uppretade muslimer i april förra året iscensatte landsomfattande kravaller och med stening, brandbomber och tillhyggen skadade ett 200-tal poliser och stal och eldade upp ett 20-tal polisfordon.

Diskussionen skruvades upp ytterligare när koranbränningarna satte käppar i hjulen för Sveriges Natoansökan. För att blidka Turkiets auktoritäre president Erdogan gjorde regeringen ett antal uttalanden som många menar inte var att stå upp för Sveriges grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheter.

Polisen har fått bakläxa på avslag

Samtidigt började polisen neka tillstånd för koranbränning på grunder som flera rättsinstanser när besluten prövats befunnit vara otillåtna. En omstridd interimistisk särlag stiftades också av polisen i Stockholm som förbjöd eldning av koraner men tillät att andra böcker brändes.

Opinionen har delats i två läger. På den ena sidan finns muslimerna själva och andra som menar att det bör betraktas som hets mot folkgrupp att bränna koraner och att det därför görs ett särskilt undantag i grundlagen för att skydda den boken.

På den andra sidan anförs att det muslimska våldet bekräftar att islam inte är kompatibelt med västerländsk demokrati och att den muslimska invandringen till Sverige därför behöver begränsas. Man anser att de som ändå tillåts invandra bör ställas inför det tydliga valet att antingen anpassa sig till svenska lagar eller hitta ett annat land att bosätta sig i där lagarna ser annorlunda ut och islamkritik är förbjuden.

Den nya ansökan om allmän sammankomst med koranbränning som nu har lämnats in ger polisen i Region Stockholm huvudbry. Efter att myndigheten befunnits bryta mot lagen i flera fall där man meddelat avslag på ansökningar måste man den här gången antingen säga ja eller komma med andra mer giltiga och relevant argument för att säga nej.

Känsligt läge

Samtidigt kommer ansökan i ett ur flera aspekter känsligt läge.

Ansökan gäller den 28 juni då politikerveckan i Almedalen dragit igång och delar av polisens resurser är utkommenderade till Visby. Säkerhetspådraget är dessutom större än normalt efter förra årets våldshändelser där den psykiskt sjuke Theodor Engtröm högg ihjäl en besökare med kniv och visade sig även haft planer på att göra samma sak med dåvarande C-ledaren Annie Lööf.

Det är också mindre än två veckor innan Natos toppmöte i Vilnius, där Sverige efter en rad motgångar hoppas på ett godkännande för medlemskap i militäralliansen av Turkiet, som hittills satt sig på tvären bland annat med hänvisning till att vi tillåter koranbränningar. Erdogan godtar inte de svenska domstolsbesluten och är stärkt i sin position i hemlandet av att precis ha vunnit val.

Inte Paludan som ansökt

Den aktuella ansökan uppges inte vara inlämnad av Rasmus Paludan utan av en person med utländskt ursprung och författad på dennes eget språk. Han har tidigare fått nej på ansökningar om att bränna koraner men hoppas i ljuset av de färska domstolsbesluten på att nu få tillåtelse.

Mannen förnekar samtidigt att han valt datum för manifestationen med någon koppling till Nato-toppmötet eller politikerveckan. Det handlar bara om att protestera mot sharialagar och islam så som religionen uttrycks i Koranen, bedyrar han. Han avvisar också att det skulle röra sig om hets mot folkgrupp och hat mot muslimer utan är ett ställningstagande mot religionen islam som livsåskådning.

Otydliga besked från polisen och Säpo

Polisen i Stockholm som fått ansökan på sitt bord är i skrivande stund förtegen om hur man kommer att ställa sig till den. Rikspolischef Anders Thornberg sa tidigare i veckan med anledning av de bakläxor man fått på tidigare avslagsbeslut att man på myndigheten ska ”analysera” domarna och i kommande beslut ”rätta oss efter svensk lag”.

Säpochefen Charlotte von Essen sade ungefär samtidigt att man därifrån framgent kommer att fortsätta göra särdkilda säkerhetsbedömningar till stöd för den vanliga polisens bedömningar om huruvida man ska bevilja eller avslå ansökningar om koranbränningar.

Detta med anledning av den avsevärt högre risk för våldsamheter som föreligger jämfört med andra offentliga sammankomster. Det framgick inte om uttalandet ska tolkas som att man kommer att rekommendera polisen att säga ja eller nej till kommande ansökningar.