Den socialdemokratiska regeringen får skarp kritik för att föra väljarna bakom ljuset när det gäller de extrema elpriserna som en konsekvens av nedlagda kärnkraftverk. Man påstår dels att verken lades ned för sex år sedan, dels att det skedde därför att de inte var ekonomiskt lönsamma. Ingetdera är sant.

På en presskonferens häromdagen hävdade energiminister Khashayar Farmanbar (S) att Ringhals 1 och 2 lades ned för sex år sedan. I själva verket är det inte mer än ett par år sedan de togs i drift.

Ljög om både årtal och orsaker

Motivet till att ljuga om årtalet för nedläggning var att försöka koppla ihop de skyhöga elpriserna med Putin och dennes invasion av Ukraina. Genom att ange ett felaktigt årtal kunde energiministern hävda att Sverige haft ”exceptionellt låga elpriser” i fem av de åren som Ringhals 1 och 2 varit nedstängda och höga priser endast det senaste året.

I samma andetag gjorde Farmanbar också osant gällande att de två kärnkraftsreaktorerna ”lades ned av sina ägare för att de helt enkelt inte var lönsamt” att driva dem. I själva verket är det rent energipolitiska regeringsbeslut som legat bakom nedläggningen av kärnkraften i Sverige. Om detta är oberoende experter eniga.

Rödgröna regeringsbeslut

I huvudsak handlar det om beslut som togs av den förra S+MP-regeringen med betoning på MP som för att stödja en S-ledd regering krävde att partiet släppte sin tidigare kärnkraftsvänliga hållning. Tidigare borgerliga regeringar har också ett mindre delansvar.

Man började med att hårt straffbeskatta den tillförlitliga och planerbara kärnkraften samtidigt som man kraftigt subventionerade den opålitliga och icke planerbara vindkraften. När detta ändå inte hjälpte sparkade regeringen de i Vattenfalls ledning som motsatte sig nedläggning.

Staten som äger och beslutar om kärnkraften

När energiministern förklarade att nedläggningsbeslutet togs av ”ägarna” till Ringhals 1 och 2 framställdes det som att dessa är aktörer som regeringen inte har något inflytande över. I själva verket är staten stor majoritetsägare i Ringhals, via Vattenfall och kan genom direktiv, tillsättning av styrelsemedlemmar och andra instrument tvinga fram precis de företagsbeslut man vill se.

Förutom de två reaktorerna i Ringhals har ytterligare fyra stängts ned sedan 1999 – samtliga sex har stängt i förtid trots att de haft många år kvar av sin produktionslivslängd. I beaktande av kostnaderna för att bygga verken är det en enorm pengaförstöring som framför allt drabbat de svenska skattebetalarna.

De politiska nedläggningsbesluten har lämnat södra Sverige nästan utan egen elförsörjning. Flaskhalsar i ett eftersatt distributionsnät – också det relaterat till energipolitiska beslut – har lett till att elpriserna i söder skenat till att bli 10 gånger högre eller mer jämfört med i norr.

Klimatsmart blev klimatskadligt

En paradox i sammanhanget är att nedläggningen av kärnkraften fått en negativ klimat- och miljöpåverkan. Bland annat har det oljeeldade Karlshamnsverket måst köra för fullt i sommar trots att det är lågförbrukningssäsong. Verket förbrukar 70 000 liter (70 ton) fossil olja varje timme och släpper ut enorma mängder växthusgaser i atmosfären. Kärnkraftens CO2-avtryck är nära noll.

Politiska beslut ligger även bakom att koppla ihop Sveriges elnät med kontinentens. På grund av ännu mer ogenomtänkta energipolitiska beslut i bland annat Tyskland, initierade av Miljöpartiets systerparti De gröna, om att helt fasa ut kärnkraften har elpriserna där skenat okontrollerat.

De höga exportpriserna på el trissar samtidigt upp elpriserna i Sverige. Vinnare är elbolagen som gör stora vinster och staten som drar in miljarder extra i moms och punktskatter och därmed smyghöjer Sveriges redan världshöga skattekvot.

Hela Sveriges välstånd äventyras

Förlorare är hushållen som får sin privatekonomi sönderslagen och elintensiva företag som drivs i konkurs. De höga elpriserna är även inflationsdrivande, vilket bland annat har manifesterat sig i skenande matpriser. I slutänden drabbas hela Sverige nationalekonomiskt och hela den svenska välfärden äventyras.

Socialdemokraterna riskerar förlora regeringsmakten efter den 11 september. Man är därför angelägen om att lägga skulden för det svenska elkaoset på Putin i stället för på det egna energipolitiska vanstyret.

Inga kritiska frågor från msm-media

Regeringen försöker nu blidka väljarna med att utlova flera tiotals miljarder i elsubventioner i stället för att lägga om energipolitiken. Pengarna kommer från inbetalade skatter och det är således väljarna som i slutänden ändå tar notan

Noterbart fick varken energiminister Khashayar Farmanbar (S) eller finansminister Mikael Damberg (S) några kritiska frågor eller invändningar från de församlade msm-journalisterna om de falska påståenden som gjordes under presskonferensen.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här flyr energiministern frågor om sossepriser på el