I ett program på norska statliga TV-kanalen NRK har de ett avsnitt de kallar ”Annerledeslandet” (”Landet annorlunda”) som handlar om Sverige. Där beskrivs ett kriminellt kaos i Sverige och man tar även upp hur annorlunda vi hanterat coronakrisen.

De inleder med en längre artikel om en familj som bodde precis bredvid den plats där en bomb briserade i november förra året och hur det framförallt drabbade deras 8-åriga son.

I slutet av artikeln finns ett videoklipp från programmet Urix, vars titel är Annerledeslandet (Landet Annorlunda). Bildtexten till videoklippet lyder:

I Sverige sprängs det så många bomber att man måste titta på länder med lång terrorhistorik för att hitta något liknande. Sverige har också valt en helt annan strategi än resten av Västvärlden i hanteringen av coronakrisen. Nu fruktas det att coronaepidemin kan få ut ännu fler unga i den allvarliga kriminalitet som präglar vårt grannland.

I det drygt 30 minuter långa inslaget om Sverige frågar man sig: ”Hur blev de kriminella gängen Sveriges största samhällsproblem?”

Bjarne Riiser Gundersen, som skrivit en bok om situationen i Sverige, intervjuas i programmet och pekar på invandring och integrationsproblem men även ”skolsystemet”. Det är oklart exakt vad han syftar på med skolans roll.

En svensk kriminolog, Manne Gerell, pekar på att det är ”unga män med kriminella nätverk” samt ”MC-gäng” som utgör de våldsamma gängen.

Stängda skolor oroar

Stängningen av skolorna pekas ut som en potentiell källa till att unga dras in i kriminalitet, när ”det enda stabila och förutsägbara” stängs.

De försöker förklara de stora skillnaderna i brottslighet mellan våra två länder, bland annat jämförs antal döda i skjutningar. Gundersen pekar direkt på vår invandringspolitik. Inte bara har vi en högre andel invandrare, utan även en ”annan profil” framhåller han och pekar på stor ”flyktinginvandring”.

Skärmbild NRK

Den svenska kriminologens svar på vad vi bör göra kallade han ”gränssättande normupphållande” samt ”relationsskapande”.

I nästa program tar de upp coronastrategin i ”landet Annorlunda”.

Programmet kan ses här.

authorimage