Nästa år löper hyreskontrakten för 1 200 hushåll med 2 700 nyanlända migranter ut i Göteborg. Nu befarar kommunen ökad hemlöshet och ökade kostnader för socialtjänsten. ”Givetvis en stor utmaning”, enligt Erik Gedeck på fastighetskontoret. Miljöpartiets lösning är att ge samtliga förstahandskontrakt.

2016 trädde bosättningslagen i kraft vilket innebar att kommunerna påtvingades nyanlända och att hitta boenden åt dessa. I Göteborg valde kommunen att placera dessa i genomgångslägenheter där de kunde stanna i upp till fyra år och i maj nästa år börjar de första kontrakten att löpa ut. I en ny rapport varnar fastighetskontoret för stora konsekvenser.

”Det finns en stor risk att många hushåll inte ordnat med annan boendelösning innan fyraårsperioden tagit slut. Exempel på risker är ökad hemlöshet, försämrade uppväxtvillkor för barn som blir utan bostad, ökade kostnader för köpta boendeplatser och en försvårad integrationsprocess.”

70 procent av de 1 200 lägenheterna kommer från allmännyttan, 20 procent från privata hyresvärdar och resterande tio procent bland annat tillfälliga bostäder. Då kontrakten löper ut betyder det inte att de blir tillgängliga för allmänheten – enligt Erik Gedeck hoppas man på att återanvända dessa till andra nyanlända som anvisats till Göteborg.

”Människor som rotat sig”
Fastighetsnämndens andre vice ordförande Emmali Jansson (MP) tycker att lösningen borde bli att migranterna får bo kvar och ges förstahandskontrakt – en lösning hon menar även skulle bli billigare.

– Det handlar om människor som rotat sig. Om barn som skaffat kompisar. Det borde vi inte riva upp. Det är dessutom lägenheter som ligger spridda runt om i Göteborgs alla delar så det hade även varit bra för segregationen.

Behovet för nya migranter som anvisats till Göteborg, som Gedeck hade hoppats skulle få lägenheterna då den första kullen flyttade ut, menar Jansson kan täckas av andra lägenheter.

– Vi håller hela tiden på att få in nya lägenheter som kan användas som övergångslägenheter, till exempel genom att villkora att sådana lägenheter byggs när privata aktörer bygger på kommunal mark.

Grupp mot grupp
Hur man ska rättfärdiga att ställa grupp mot grupp, och ge nyanlända en gräddfil till förstahandskontrakt, förklarar Jansson med att det rör sig om påstådda flyktingar.

– Det här är människor som flytt från krig. Med tanke på bostadsbristen så kommer det, oavsett hur bostäderna fördelas, alltid finnas någon som saknar bostad. Det här är människor som rotat sig här. Då tycker jag att de ska vara kvar. Men självklart jobbar vi också med att alla ska få bostad.