I Norge är förtroendet lågt för de svenska myndigheternas som man uppfattar det otillräckliga smittskyddsåtgärder mot coronapandemin. Nu sätter den norska regeringen in militär för att hålla gränsen mot Sverige.

”Vi är uppriktigt rädda för svenskar”, förklarar en av de militärer som posterar gränsbevakningen Jon-Helge Gressett och hänvisar till smittspridningen i Sverige som han diplomatiskt beskriver som ”en helt annan” än den i Norge.

De enda som generellt släpps igenom är jobbpendlare som har sina papper i ordning i form av bekräftelse från arbetsgivare i Norge. Övriga stoppas och utvisas tillbaka till Sverige.

Även utresor ur Norge stoppas i syfte att minska risken för att dessa personer återvänder med coronasmitta från Sverige.

Den norska regeringens förtroende för Sveriges smittskyddsåtgärder har varit lågt en längre tid och redan för tre veckor sedan beslöt man därför att skärpa gränsbevakningen mot grannlandet. Nu har polisen fått hjälp av militär för att hålla gränsen.

Sedan beslutet togs har endast varutransporter tillåtits passera. På fredagen beslöts dock att norrmän som har stuga (”hytte”) på den svenska sidan gränsen får besöka dessa, dock inte för rekreation utan endast vid ett enstaka tillfälle för sådant som att skotta snö, tömma kylen och hämta hem värdesaker.

– Den här typen av gränskontroll har det inte varit sedan andra världskriget, konstaterar Magnus Carlsen, utstationerad polis från Stjørdal.

På plats utmed gränsen finns även personal från den norska sjukvården som informerar om vilka karantänregler det är som gäller.

– I stort sett alla som kommer från Sverige, med undantag för jobbpendlare, ska sitta i karantän i 14 dagar, berättar vårdanställda Lilliann Hernes.

Hon berättar att många norrmän som planerat shoppingturer över gränsen till Sverige vänder när de får veta att priset är två veckors isolering när de återvänder.

– Annars riskerar man att få böter eller i värsta fall fängelse, förklarar kollegan Sjur Johnsen.

Samtliga fordon som anländer till gränsen stoppas och kontrolleras. Oron för att Norge ska få samma okontrollerade smittläge som Sverige är stor.

– Det är illa i Sverige, vi är uppriktigt rädda för er. Smittspridningen hos er är helt annan än i Norge, säger utposterade militära gränsvakten Jon-Helge Gressett när svenska Östersunds-Posten (betalartikel 20-04-07) kommer på besök för att rapportera.

authorimage