➤ I spåren av de många muslimska terrordåd som Frankrike på senare tid drabbats av, utlystes för en tid sedan ett undantagstillstånd som gjort det lättare för polisen och andra myndigheter att bekämpa denna form av terrorism. Det mesta av dessa skärpningar har nu formaliserats i en ny lag.

Den nya terrorlagen, som antogs med stor majoritet av den franska nationalförsamlingen, gör det bland annat möjligt för polisen att stänga lokaler, exempelvis moskéer, som används för våldsbejakande radikalisering. Det blir också lättare för polisen att ID-kontrollera personer på välbesökta offentliga platser i syfte att förebygga terrordåd.

Lagen är ett svar på att 241 människor i Frankrike de senaste två åren dödats och långt fler skadats i terrordåd, en överväldigande majoritet med muslimska motiv och gärningspersoner.

En stor majoritet av det franska folket stödjer åtgärderna, men kritiska röster har höjts från vänsterliberala och ”anti-rasistiska” organisationer om att åtgärderna riskerar stigmatisera människor med viss hudfärg och etnisk/religiös bakgrund. President Emmanuel Macron menar dock att lagen är inom ramarna för landets ”värderingar och principer”.