De 4,7 miljoner svenska kronorna kommer från katolska kyrkans insamlingar runtom i världen och motiveras med att det mest grundläggande biståndet till migranterna minskat i takt med att medias intresse svalnat.

Migranterna ingår i en av de centralamerikanska karavaner som haft USA som destination men är nu fast i Mexiko. President Donald Trump har gjort klart att de illegala migranterna under inga omständigheter kommer tillåtas beträda amerikansk mark och om så behövs kommer militär att sättas in.

Påven har tidigare kritiserat Trumps murbygge mot Mexiko och kyrkan huserar tusentals av de omkring 75 000 uppdelat på sex karavaner som 2018 fastnade i Mexiko på väg norrut.

Pengarna kommer att distribueras mellan 27 olika projekt i 16 olika stift samt bland religiösa församlingar i landet som bett om hjälp med att fortsätta förse migranterna med boende, mat och grundläggande nödvändigheter.