Verksamheten på Johannesskolan i Malmö har under en längre tid kantats av missförhållanden relaterade främst till elever med utomvästlig asylrelaterad invandrarbakgrund. Så unga elever som 6 år har utsatts för sexuella trakasserier och misshandel. Flickor som inte ansågs uppträda tillräckligt muslimskt fick kläder avslitna och hotades med våldtäkt. Nu framkommer att skolans rektor i strid med grundlagen belade lärare och andra anställda med munkavle – ingen fick berätta för media om vad som försiggick på skolan.

Sydsvenskan har tagit del av ett internt meddelande som Johannesskolans rektor Maria Berben Lidén skickat ut till samtliga anställda där dessa förbjuds att prata med journalister om de invandrings- och islamrelaterade missförhållandena. Brevet inleds med: ”Vi har några föräldrar som inte är nöjda med det arbete som utförs i klasser med de lägre åldrarna. De försöker få pressen och TV att ta upp det hela. Följande gäller:”

Därefter följer förhållningsorder om att ingen annan än rektor själv får tala med media:

”Rektor är kommunikationsansvarig – alltså hänvisar du journalister till rektor och uttalar dig inte i någon fråga. Ibland försöker de ställa lite avväpnande frågor så att du ska försäga dig. Svara då att du inte har kommentarer eller, om du känner för det, att du har fullt förtroende för det arbete som utförs av all personal här på Johannes. På skolan är du tjänsteman och följer därmed ovanstående.”

Brevet utgör ett brott mot den grundlagsfästa meddelarfriheten. Det bekräftar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke som till Sydsvenskan uppger att han inte kan erinra sig ha sett ett så grovt övertramp i svart på vitt tidigare. ”Det här är en av de mer råbarkade formuleringarna som jag har sett”. I allmänhet utövas sådana här påtryckningar på anställda muntligen i det tysta, berättar Funcke och då står ofta ord mot ord när saken ska utredas.

När Sydsvenskan kontaktar rektor Maria Berben Lidén vidhåller hon initialt att anställda inte får uttala sig som tjänstemän eftersom hon själv är kommunikationsansvarig på skolan. Vid ett senare samtal med tidningen och efter att ha rådfrågat jurister, erkänner hon att hon haft fel.