Sidas val av samarbetspartners och biståndsformer har inte varit tillräckligt underbyggda. Man har inte heller fångat upp och dragit tillräcklig lärdom av tidigare insatser. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Varje år förmedlar Sida omkring 26 miljarder kronor i internationellt bistånd varav merparten går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. Riksrevisionen har granskat om regeringen och Sida skapat förutsättningar för effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer och om Sidas val är väl underbyggda.

LÄS ÄVEN: Fördubbling av svenskar som vill slopa biståndet – Sida: ”Glädjande”

Granskningen visar att det är otydligt vilka övergripande vägval och prioriteringar som ligger bakom en stor del av Sidas val av samarbetspartner och biståndsformer. Man anser att Sida behöver tydliggöra och dokumentera sina vägval och prioriteringar för att kunna göra effektiva val i framtiden. Det skulle också förbättra möjligheterna till uppföljning och lärande.

Inte tillräckligt väl underbyggda beslut

– Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda, säger Vanessa Liu, projektledare för granskningen.

LÄS ÄVEN: Svenska biståndsmiljarder till Afghanistan gjorde ingen nytta

Granskningen visar även att de strategier som regeringen har beslutat om inom biståndet är omfattande och innehåller många olika styrsignaler vilket sammantaget försvårar Sidas arbete. Riksrevisionen anser att regeringen bör avgränsa stödområdena, minska antalet mål i strategierna samt formulera målen på övergripande nivå.