En skola i Barcelona genomför nu en stor utrensning bland sina barnböcker. Runt 200 av totalt 600 titlar ska brännas, bland dem sagoklassiker som Rödluvan och vargen.

Bibliotekets barnavdelning har nagelfarits ur genusperspektiv och ett stort antal böcker får underkänt med hänvisning till att de är sexistiska och/eller förmedlar stereotypa könsroller. Andra skolor i Spanien uppges visa intresse för de litterära utrensningarna och vilja kopiera initiativet.

Granskningen av böckerna har gjorts av en grupp som kallar sig Associació Espai i Lleure och som en del av ett projekt som syftar till att ”blottlägga dolt sexistiskt innehåll”.

Samtliga karaktärer i var och en av bibliotekets barnböcker har bedömts utifrån kriterier som vilka roller i berättelsen de har, om de talar eller är tysta osv. Gruppen fann att 30 procent av böckerna ”var i hög grad sexistiska, uppvisar starka stereotyper och saknar pedagogiskt värde”.

Dessa böcker, som bland annat inkluderar klassiska sagor som Rödluvan och vargen, har nu plockats bort från hyllorna för att destrueras och ersätts med andra titlar som enligt granskningsgruppen har ett mer genuskorrekt innehåll.

Associació Espai i Lleure försvarar utrensningarna med att barn som utsätts för ”starkt stereotypiska” avbildningar av män och kvinnor och deras beteenden kommer att uppfatta detta som normalt. En förälder, Anna Tutzó, med progressiva samhällsidéer förklarar för spansk media varför alla dessa böcker måste bort.

– Samhället förändras och vi är idag mer genusmedvetna, men detta återspeglas inte i sagorna.

Hon menar att manlighet i dessa böcker förknippas med tävlingsinriktning och mod. Ibland förekommer i sagorna också att pojkar utsätter flickor för busstreck, något som Anna Tutzó säger skickar signaler om att män har rätt att utöva våld mot kvinnor.

Inspirerade av initiativet överväger nu andra spanska skolor att vidta liknande åtgärder. På en skola diskuteras nu att dra igång en genuskommission som ska granska allt som barnen läser för att sedan rensa ut det som bedöms förmedla stereotypa könsroller.

Man vill i stället att skolbiblioteken ska köpa in normkritiskt könsöverskridande böcker som utmanar de traditionella könsrollerna. Man påtalar också att det är viktigt att sådana böcker sätts i händerna på barnen tidigt då de är som mest formbara.

– I femårsåldern har barnen redan etablerat sina könsroller och uppfattningar om vad det är att vara pojke eller flicka. Så det centrala är att arbeta med ett genusperspektiv redan från spädbarnsåldern.

Skolan i Barcelona avser nu att gå vidare och rensa ut böcker även för de äldre eleverna. Man uppger dock att man inte tänker gå riktigt lika hårt fram där eftersom dessa elever bedöms ha en större förmåga att kritiskt analysera vad de läser och redan har lärt sig att vara observanta på stereotyper och sexism.