Storvretskolan i Tumba i Botkyrka kommun i södra Storstockholm har under flera år fått kritik för omfattande ordningsproblem och låga studieresultat. Nu vidtar Skolinspektionen drastiska åtgärder genom att ta över driften. Det är första gången som staten griper in på det viset mot en skola.

Storvretskolan är en mellan- och högstadieskola belägen i det invandrardominerade bostadsområdet Storvreten. Långt under hälften av eleverna går här ut skolan med godkända betyg och många kan inte ens läsa och skriva.

För ett antal år sedan brändes delar av skolan ned till grunden. Branden bedömdes vara anlagd av personer inne i skolbyggnaden. Tidigare i år fick lärare och poliser på besök i skolan uppsöka sjukhus för eventuella hörselskador efter att elever kastat så kallade bangers i matsalen i samband med ett informationsmöte.

Skolmiljön har också präglats av stor otrygghet med ständiga situationer med hot, våld och slagsmål från eleverna. Skolinspektionen väljer en något mer diplomatisk beskrivning av situationen där man säger att skolan ”brustit i att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar”.

Tidigare stödåtgärder och vitesförelägganden har inte hjälpt och nu går den statliga myndigheten in och tar över driften av skolan under en tid i förhoppning om att komma till rätta med problemen. Det är det mest kraftfulla verktyg som staten har när det gäller en skola i kommunal regi och har aldrig tidigare behövt användas.

Samtidigt utökar Skolinspektionen sin riktade tillsyn över en annan problemskola, Skogsbackaskolan, i närheten.