Vindkraften som ersättare för andra kraftslag har en rad nackdelar i form av att vara ineffektiv, opålitlig, olönsam och negativt miljöpåverkande. Ett mindre uppmärksammat systemhot är att kommunistiska diktaturen Kina med aggressiva uppköp tar över kontrollen av en allt större del av vindkraftens infrastruktur i Sverige.

Övertagandet har inte skett i smyg utan med den svenska regeringens goda minne. 2017 ingick regeringen Löfven ett avtal med den kinesiska diktaturregimen, undertecknat av dåvarande energiminister Ibraham Baylan (S) om att underlätta för bland annat energijätten CGN (China General Nuclear Power Corporation) som kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet att köpa upp vindkraft i Sverige. Idag har Kina kontroll över tio procent av Sveriges vindkraftsparker och infrastruktur för vindkraft och uppköpen fortsätter.

Svartlistade i andra länder – välkomnas i Sverige

I likhet med den kinesiska telecomjätten Huawei används CGN av den kinesiska diktaturen för att bedriva industrispionage och underrättelseverksamhet i andra länder. I USA är CGN svartlistat av det skälet och det är förbjudet för amerikanska företag att ha med den kinesiska energijätten att göra.

Så icke i Sverige där regeringen i stället rullat ut röda mattan för de kinesiska investeringarna i vindkraften och valt att se genom fingrarna med riskerna i den prioriterade politiska målsättningen om en så snabb utbyggnad av vindkraften som möjligt. Det handlar om tiotals miljarder i inflöde av kommunistpengar.

I syfte att undvika kritik har regeringen framställt det som att det handlar om att lära ut förnybar energiteknik till kineserna till gagn för de globala klimatmålen. Varför Kina därför måste äga stora delar av infrastrukturen för Sveriges energiförsörjning har inte förklarats.

– Svenska företag har teknik, kunskap och avancerade lösningar som kan bidra positivt i Kinas fortsatt snabba utveckling, försvarade Ibrahim Baylan i mars 2017 att avtalet med kommunistdiktaturen tecknades. För Kina var det dåvarande energiministern Nur Bekri som satte sitt namn på handlingarna.

En rapport från 2020 om det svensk-kinesiska energisamarbetet hemligstämplades också delvis för att det inte till media och allmänhet skulle framkomma vilka andra syften samarbetet har. 2019 skickade regeringen Löfven statssekreterare Sebastian de Toro (S) till Peking för ett möte med höga företrädare för diktaturen för att locka Kina att investera än mer i svensk vindkraft.

Kinesiska energiministrar föll i onåd – kastades i livstids fängelse

Den kinesiska kommunistregimen är nyckfull i vem som är i nåd respektive onåd, och det svenska regeringssamarbetet med Kinas regim fick nyligen ett avbrott då energiminister Nur Bekri plötsligt avsattes och kastades i fängelse på livstid för påstådd korruption efter summariska rättegångar. Så har även skett med vice energiminister Liu Baohua, också han en nyckelperson i övertagandet av svensk vindkraft.

Den svenska regeringen har inte velat äventyra inflödet av kinesiska miljarder genom att kritisera fängslandet av de två ministrarna. Bengt Toresson, departementsråd på infrastrukturdepartementet, nöjde sig med att kalla det inträffade för ”tråkigt”.

Det står alltmer klart att Kinas avsikter inte varit så mycket att lära som att skaffa sig kontroll över den här marknaden i väst så som man gjort på en rad andra områden. I mejl mellan berörda parter som Aftonbladet tagit del av vidgås att detta är den egentliga bakomliggande agendan. Det handlar om mejl märkta med ”Ej för spridning”, vilket indikerar att man inte velat att sanningen kom ut.

”Inte vilken aktör som helst”

Aftonbladet har talat med Oscar Almén på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som är Kina-expert. Han ser stora säkerhetspolitiska risker med att Sverige lägger stora delar av landets elförsörjning, som betraktas som kritisk infrastruktur, i händerna på den kinesiska kommunistdiktaturens bulvaner.

– Kina är inte vilken aktör som helst. Det har alltid funnits auktoritära stater som man har definierat som antagonistiska mot Sverige, men det finns inget som går att jämföra med den ekonomiska kapacitet som Kina har, konstaterar Almén och klargör att det för Kina handlar om att ta kontroll över marknader och infrastruktur i andra länder.

Det övergripande kinesiska projektet för ökad ekonomisk världsdominans går under namnet “Den nya sidenvägen”. Mångmiljardinvesteringarna på energiområdet är bara ett av många delprojekt under det paraplyet.

Försvarsminister vill inte svara på frågor

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) som just nu deltar i årets på grund av covid-pandemin digitala upplaga av Folk och Försvar om rikets säkerhet vill inte svara på medias frågor om vilken hotbild det utgör att Kina tar kontrollen över svenska infrastruktur för elförsörjning. Han säger sig inte vara insatt i frågan. Även Ibrahim Baylan duckar alla frågor från media.

I en kommentar från energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbars pressekreterare upprepar regeringen dock att ”syftet med energisamarbetet var möjlighet till främjande av svensk energiteknikexport till Kina. Kina å sin sida hade ett intresse för svenskt kunnande inom energiteknik, med fokus främst på förnybar energi och energieffektivisering”.

Regeringen parerar också kritiken mot CGN med att man inte direkt förhandlat med den ik andra länder svartlistade och spionagemisstänkta energijätten. Den allmänna uppfattningen är dock att företaget bara är den kinesiska kommunistregimens förlängda arm och inte på egen hand bedriver spionageverksamhet som inte är initierad och sanktionerad av partiet.

Två av tre vindkraftparker snart under utländsk kontroll

Utvecklingen mot utländskt ägande, främst kinesiskt, av svensk infrastruktur för förnybar kraft går i snabb takt. Prognosen är att 2 av 3 vindkraftsanläggningar i landet inom kort kommer att kontrolleras av utländska aktörer med kinesiska CGN i spetsen.

Idag är CGN ensamma ägare eller majoritetsägare (75-80 procent) av vindkraftsanläggningar i Gällivare, Ljusdal, Piteå, Sundsvall x 4 och Gävleborg. Samtliga dessa parker har tagits i drift 2018 eller senare.