➤ PUBLICERINGSBESLUT På torsdagen sampublicerade Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Nya Tider en artikel på tidningarnas respektive kultursidor. På fredagen fick ansvarig utgivare för de två förstnämnda tidningarna, Pia Rehnquist, kalla fötter och avpublicerade artikeln.

I sak handlar det om en minnestext över jazzmusikern och orkesterledaren Hans Carling som gick bort i mitten av augusti. Artikeln är författad av Axel W Karlsson, som arbetat som präst i Svenska kyrkan i 30 år.

”Högerextrema kopplingar”
Det som fått Rehnquist att darra på manschetten och dra tillbaka texten är en kombination av vad hon kallar ”högerextrema kopplingar”. Hans Carling var parallellt med sin musikkarriär under perioder av sitt liv politiskt engagerad på den ultranationalistiska kanten och har bland annat tonsatt texter av Nysvenska rörelsens grundare och ledare Per Engdahl.

Axel W Karlsson som skrivit minnestexten över Carling, har ett förflutet som kyrkopolitiker för Sverigedemokraterna. Tidningen Nya Tider, som Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad sampublicerat texten med, har en nationalistisk profil och har av vissa stämplats som högerextrem, bland annat i samband med tidningens uppmärksammade närvaro på Bokmässan i Göteborg.

Det är oklart varför Rehnquist gör en annan bedömning på fredagen än på torsdagen. En ledande publicist bör inte ha varit okunnig om vare sig Carling, Karlsson eller Nya Tider.

Ingen kritik bakom avpubliceringsbeslutet
Inte heller är det någon omfattande kritik som fått Rehnquist att ändra sig. I en intervju i Medievärlden säger hon att publiceringen inte väckt några negativa reaktioner. Endast en person har hört av sig och haft synpunkter på skribenten, men inte på artikelns innehåll, sampubliceringen med Nya Tider eller Carling.

Rehnquist, som läst artikeln innan den gick i tryck, ansåg själv på torsdagen att den inte innehöll något kontroversiellt, då den inte tar upp Carlings politiska förflutna, förutom i en enda mening med ordalydelsen ”[Carling] tonsatte nationellt orienterade sånger och hjälpte nationellt sinnade kamrater som hamnat i svårigheter”.

Den meningen uppger Rehnquist att hon på torsdagen fann ”rumsren”. Dagen efter gör hon en annan bedömning och hänvisar bland annat till den som ett av skälen bakom beslutet att avpublicera artikeln.

”Brustit i rutinerna”
Rehnquist menar nu att man på kulturredaktionen brustit i sina rutiner och eventuellt behöver se över dem inför framtida publiceringar av minnestexter om ”kontroversiella” avlidna personer. Det framgår inte vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en offentlig person ska betraktas som så kontroversiell att vederbörande bör nekas en minnesskrift i tidningen, exempelvis om det endast gäller politiskt engagemang på den högra ytterkanten eller också på den vänstra.

I stället för minnestexten över Hans Carling möts läsaren nu av ett besked om att artikeln har avpublicerats. I papperstidningen, där artikeln också publicerades, har Rehnquist valt att inte uppmärksamma avpubliceringen.