Förra året sattes för elfte året i följd rekord för antalet ärenden där CSN dragit in studiestödet. 29 600 gymnasieelever, motsvarande nästan tio procent av gymnasisterna, befanns efter kontroll ha fuskat. En majoritet av fuskarna är utländska medborgare, rapporterar SVT.

På Centrala Studiestödsnämnden säger man sig inte kunna svara på varför antalet ärenden ökar och inte heller på varför överrepresentationen för invandrargrupper är så stor.

Andreas Dahlkvist, som är analytiker hos CSN, spekulerar i en kommentar till SVT att det enligt uppgifter från Skolverket kan bero på ”stress och press” i skolarbetet och på ”elevens sociala situation utanför skolan”.

Det framgår inte av CSN:s statistik hur stor andel av de med svenskt medborgarskap som fått stödet indraget som har invandrarbakgrund. Däremot redovisar man att det är fler män (64%) än kvinnor (36%) som fuskar.

En del av ökningen förklaras av att CSN infört förbättrade rutiner för kontroll av fusk med studiestödet. Samtidigt infördes kontrollerna på grund av att det faktiska fusket ökat.

Det är oklart hur många av de nästan 30 000 ärendena som polisanmälts. I fall där fusket gäller studielån kan det handla om belopp på hundratusentals kronor.