Golanhöjderna, som de facto ingått i staten Israel sedan sexdagarskriget 1967, erkänns nu formellt av USA som en del av landet. På måndagen undertecknade president Donald Trump i närvaro av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett dokument som stadfäster erkännandet.

Netanyahu tackade Trump efter undertecknandet och konstaterade att USA aldrig tidigare haft en mer Israel-vänlig president. Kommentarerna från Syrien och andra arabländer kring Israel är inte lika positiva. Även Iran, Ryssland och Turkiet har kritiserat erkännandet.

Området är omstritt och betraktas av vissa som ockuperat av Israel, en hållning som bland annat EU meddelar att man kommer att fortsätta inta även efter USA:s erkännande. Andra menar att Syrien, som Golanhöjderna tillhörde före sexdagarskriget, avsade sig anspråken på området efter det så kallade Jom Kippur-kriget 1973.

Det var USA:s erkännande av Israel efter utropandet 1948 som ledde till att staten kunde överleva och röna ett bredare internationellt erkännande. Israel-vänner hoppas att USA:s erkännande av Golanhöjderna som en del av Israels territorium och det tidigare erkännandet av Jerusalem som landets rättmätiga huvudstad ska få samma effekt.

Golanhöjderna bebos av cirka 40 000 människor. Hälften av dessa är israeler, så kallade bosättare, medan resterande är syriska araber. Under åren har israelerna i området utsatts för ett stort antal antisemitiska terrorattacker som krävt många dödsoffer.