Resande till USA kan nu tvingas dela med sig av sin sociala-medie-historik. Den som vägrar kan förvänta sig ”allvarliga konsekvenser”. Beslutet gäller större delen av de som reser med visum och gäller för såväl de som ska på tillfälligt besök som de som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Det amerikanska utrikesdepartementet begär information om ansökandens användande av sociala medier under de senaste fem åren och departementet hotar med ”allvarliga konsekvenser vid immigration” för de som lämnar oriktiga uppgifter eller på annat vis försöker dölja sina konton.

Enligt Hill.TV, som var först med att rapportera om förändringen måste nu alla som söker permanent uppehållstillstånd i USA, innan avresa, fylla i ett nytt formulär online.

Ett antal nedrullningsmenyer listar de mest vanligt förekommande sociala plattformarna. Senare kommer formuläret även inkludera utrymme för den sökande att fylla i ytterligare plattformar. Informationen som efterfrågas inkluderar de online-plattformar som visumansökare för närvarande använder eller tidigare använt, samt deras användarnamn.

Det innebär att visumansökare måste avslöja sin användning av webbplatser och appar som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Pinterest. Utöver detta efterfrågas alla telefonnummer och e-postadresser som den ansökande använt de senaste fem åren.

– Det här är ett viktigt steg i sållningen av utländska medborgare som söker tillträde till USA, säger en tjänsteman från utrikesdepartementet till Hill.TV.

– Som vi har sett runt om i världen de senaste åren kan sociala medier vara ett viktigt forum för terroristiska uttryck och aktiviteter. Detta kommer att vara ett viktigt verktyg för att sålla bort terrorister, hot mot allmänheten och andra farliga personer från vår välfärd och att sätta sin fot på amerikansk mark.

Den nya policyn härrör ur ett verkställande direktiv från president Trump, från 2017, i syfte att införa ”extrem granskning” av de som söker sig till USA.

Redan året innan hade administrationen under Obama påbörjat arbetet med att avkräva vissa besökare till USA information om deras användande av sociala medier. Initialt förväntades detta endast gälla personer som av någon anledning uppfattats som suspekta men gäller nu alltså samtliga.