Analfabetism, oförmågan att läsa och skriva, ska vara mer utbrett i Sverige än vad många tror och omfatta hundratusentals personer.

I Sverige finns det 800 000 personer vars läs- och skrivkunskaper inte är tillräckliga för att klara sig på egen hand i samhället.

LÄS ÄVEN: Låg- och outbildade ökar kraftigt – massinvandringen 2015 är orsaken

För att öka medvetenheten om analfabetism har skolkuratorn Gulistan Kavak skrivit barnboken Min mamma kan inte läsa och skriva.

– Ju äldre du blir desto svårare blir det. Kommer du från ett annat land är det jättesvårt att lära sig ett nytt språk, säger hon till TV4.

Kavak växte upp med två föräldrar med analfabetism och fick 13 år gammal ta ansvar för familjens ekonomi.

LÄS ÄVEN: Svårt anordna SFI på distans för analfabeter

– När man blir äldre inser man vad som är avvikande. För mig var det vardag men sedan i lite äldre ålder förstod jag. Andra planerade sin födelsedag medan jag betalade räkningarna.