Ungerns parlament godkände under måndagseftermiddagen Sveriges Nato-ansökan med 188 ja-röster mot 6 nej-röster. Därmed har militäralliansens samtliga medlemsstater godkänt Sveriges ansökan.

Sveriges dåvarande S-regering ansökte om medlemskap i Nato i maj 2022 nästan tre månader efter Rysslands invasion av Ukraina. Detta sedan Socialdemokraterna bytt åsikt i frågan, från att ha motsatt sig medlemskap till att förorda det.

Den socialdemokratiska omläggningen av politiken sammanföll med att opinionen svängde kraftigt. År 2020 var det än så länge fler som var emot Nato-medlemskap än för. Efter invasionen ökade emellertid stödet för Nato dramatiskt.

Ungern sist ut

Sverige skrev formellt under sin Nato-ansökan 5 juli 2022, vilken ratificerades av Kanada samma dag. De nordiska Nato-länderna Danmark, Norge och Island hade då redan förhandsgodkänt Sverige som ny medlem, men ännu inte deponerat sina ansökningar. Det gjorde att Kanada hann först.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Sverige till Nato: ”Redo att ta på sig alla skyldigheter”

4 oktober 2022 hade samtliga Nato-medlemmar ratificerat och deponerat sina godkännanden, utom Turkiet och Ungern. När Finland gick med i militäralliansen våren 2023 var även de snabba med att godkänna sitt västra grannlands ansökan.

I slutet av januari i år godkände så även Turkiet den svenska Nato-ansökan. Landet hade länge betänkligheter kring den nya medlemsstaten. Och under måndagen var Ungern sista landet att godkänna Sverige som ny medlem. Efter omröstningen bröt applåder ut i det ungerska parlamentet.

LÄS MER: Turkiska parlamentet GODKÄNNER Sveriges Nato-ansökan