En äldre kvinna i Västsverige har dömts för hets mot folkgrupp i två rättsinstanser sedan hon på Facebook uttryckt ilska över en brutal misshandel mot en åldring. Kvinnan ansåg att det var bättre att utvisa brottslingen än låta honom få ett straff i Sverige. Domstolarna menar att kvinnan passerat yttrandefrihetens gräns när hon i en retorisk fråga kallat migranter som begår grova åldringsbrott för ”apfolk”

Bakgrunden till kommentaren är att den 70-åriga kvinnan bosatt i Varberg hade läst artikel om en 27-årig man som brutalt misshandlat en 86-åring. Kvinnan kommenterade artikeln i Facebookgruppen ”Stå upp för Peter Springare” där hon ventilerade att hon inte förväntade sig nåon hårdare straffrättslig påföljd för gärningsmannen.

LÄS ÄVEN: Näthatsgranskaren på skattefinansierad skräckturné – ska hota pensionärerna med polisen

”Det får vara nog”

I inlägget går det att läsa att kvinnan ifrågasatte gärningsmannens beteende med orden, ”vad är det för apfolk som kommer in i landet” och efterlyste även omedelbar utvisning som påföljd.

Jaha, säkert riktigt att han är ute direkt. Detta vore bättre att skicka ut honom ur landet, vad är detta för apfolk som kommer in i landet, utvisning gäller enbart nu, finns inga förmildrande omständigheter som krig etc. Hit skall aporna inte komma och begå sådana brott. Nu får det vara nog med invandrande apfolk som inte har någon som helst respekt för människor. Ut med eländet omgående.

Kvinnan: ”Var fruktansvärt arg”

I polisförhör uppger kvinnan att hon deltar i debatter om samhällsutvecklingen och kommenterar något inlägg varje dag. När hon läste artikeln om misshandeln av den äldre mannen blev hon i likhet med många andra fruktansvärt arg.

Vidare läste kvinnan att 27-åringen hade utländsk härkomst och anser att man ska respektera alla om man får möjligheten att komma till Sverige. Kvinnan försvarar sig med att hon inte är rasist men ibland kan uttrycka sig grovt eftersom hon inte tolererar kriminella.

När kvinnan skrev ”apfolk” syftade hon på kriminella invandrare och menar sig inte ha gjort en anspelning på någon ras.

Hon hade reagerat lika om det var en person av svensk härkomst. Hon har varit i Filippinerna där det finns vilda apor och det var dessa hon hade i åtanke. Aporna har också en tendens att flyga på människor när de blir irriterade.

Tingsrätten: Riktar sig mot invandrare

Men enligt Varbergs tingsrätt kan kommentaren, trots att ingen folkgrupp nämns, inte uppfattas på annat sätt än att den riktar sig mot en grupp av människor som skyddas av den yttrandefrihetsbegränsande hatbrottslagen hets mot folkgrupp.

Tingsrätten finner även att meddelandet inte kan förstås på annat sätt än att det riktar sig mot en sådan grupp av människor som skyddas genom bestämmelsen – invandrare – det vill säga de folkgrupper i Sverige som har det gemensamt att de har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen.

Genom att kalla denna grupp för ”apor” och ”apfolk” har NN uttryckt sig på ett sätt som måste anses nedsättande..

I slutet av november meddelade rätten att det hatbrott av typen hets mot folkgrupp som kvinnan ska ha begått motsvarade en månads fängelse. Men eftersom kvinnan tidigare är ostraffad bedömdes dagsböter på 650 kronor som tillräcklig påföljd.

Hovrätten slår fast att brott begåtts

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige. I juni meddelade hovrätten att de gör samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld, rubricering och påföljdsval.

Därmed fastställde rätten tingsrättsdomen men sänkte dagsbotsbeloppet med 150 kronor till 500 kronor.

SVT hjälper Näthatsgranskaren

Tidigare på måndagen uppmärksammade Samhällsnytt hur Näthatsgranskaren med projektledare Tomas Åberg, som försörjer sig med statliga pengar på att polisanmäla så kallat näthat på Internet, nu även får draghjälp av statstelevisionen som upplåter sin plattform för att sätta press på Facebook Sverige.

Bakgrunden är att polis och åklagare har valt att inte gå vidare med de anmälningar som Åberg har gjort mot Facebook för att plattformen ska ställas till svars för vad han menar är rasistiska och hatfulla kommentarer från plattformens användare. Åberg begär nu överprövning och får hjälp av SVT att sätta press på myndigheterna att ställa Facebook till svars.

LÄS ÄVEN: SVT hjälper Näthatsgranskaren tysta invandringskritiker på Facebook

authorimage