”Lägg ned!” Så lyder yttrandefrihetsexperten Nils Funckes uppmaning till regeringen gällande nya planerade inskränkningar av den grundlagsskyddade pressfriheten i Sverige.
– Det skulle begränsa den fria åsiktsbildningen på ett ännu starkare sätt, säger Funcke till Samnytt.

Med ett dundrande ”ja” röstade en enig riksdag den 14 november 2018 igenom ett antal förändringar av de två mediegrundlagarna; tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Trots massiv kritik från de remissinstanser regeringen vänt sig till var det ingen av riksdagsledamöterna som ens begärde votering om de svepande inskränkningarna av grundlagsskyddet för pressfriheten. Alla partier, från V till SD, var överens.

LÄS MER: Han vill stoppa Löfvens planerade censurlag: ”Jag vill att riksdagen lägger ned det här”

Svenska Journalistförbundet var en av flera instanser som försökte stoppa grundlagsändringarna. Efter beskedet från riksdagen uttrycktes stor besvikelse från fackförbundet.

”Det är enligt Journalistförbundet olyckligt att riksdagen inte är mer mån att se till viktiga demokratiska principer genom att garantera att medier inte drabbas av denna inskränkning av yttrandefriheten”, skrev de i ett uttalande samma dag som beslutet fattades.

S vill gå längre

Socialdemokraterna har ända sedan maktskiftet 2014 arbetat för att gå betydligt längre i sin strävan att avskaffa grundlagsskyddet för den svenska pressfriheten. Några av de mer långtgående förändringarna, som av juridiska experter liknats vid införandet av censur, stoppades i sista stund sedan Moderaterna plötsligt ändrat sig våren 2018.

Efter valet 2018 har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet därför gjort nya försök att införa inskränkningarna, trots massiva protester från en majoritet av remissinstanserna.

LÄS MER: Regeringens nya censurlag: Journalister som avslöjar korrupta politiker riskerar fängelse

Denna gång har dock motståndet även från politikerhåll varit betydligt större än det var förra gången. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har i varsina följdmotioner till regeringens proposition sagt nej till nya ”censurlagen”.

LÄS MER: KD kan säga JA till regeringens CENSURLAG: ”Inget är uteslutet”

I lördags meddelade även Kristdemokraterna att de tänker rösta nej till lagförslaget efter att Samnytt uppmärksammat det. Därmed är det en majoritet av såväl riksdagsledamöterna som ledamöterna i konstitutionsutskottet som säger nej till regeringens försök att ytterligare inskränka pressfriheten.

LÄS MER: KD säger nej till censurlagen efter Samnytts granskning

”Man blir lite glad”

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är en av dem som kritiserat regeringens försök att inskränka pressfriheten. Han skrev bland annat Publicistklubbens remissvar till regeringen när lagförslaget ännu bara var en statlig utredning. Funcke säger till Samnytt att han är glad över att en riksdagsmajoritet säger nej, och tror att regeringen nu kommer tvingas ge upp.

– Det skulle förvåna mig om Socialdemokraterna väljer att framhärda mot ett så kompakt motstånd. Det blir ingenting av detta och det ser jag bara som något positivt. Jag har varit kritisk mot det här förslaget, både nu och första gången det lanserades. Man blir lite glad att åtminstone de här fyra partierna har lyssnat på den kompakta kritik det har varit emot det här förslaget, inte minst ifrån medierna, säger Funcke.

– Det har alltid funnits en outtalad, närmast uttalad, princip att det ska finnas en ganska ordentlig majoritet i riksdagen för att man ska driva igenom en grundlagsändring. Det har varit så tidigare att om ett av de större partierna inte varit med på ett förslag så har det heller inte gått igenom. Det skulle förvåna mig mycket om Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle gå samman med Vänsterpartiet och ändå föreslå det här.

Kan ändras med ökande S-stöd

Nils Funcke påpekar att det parlamentariska läget i riksdagen är relativt stabilt, och att så länge det är det, blir det svårt för Socialdemokraterna att driva igenom fler inskränkningar av pressfriheten.

– De har visat sig oerhört ettriga med att försöka få igenom sina olika förslag som begränsar den fria åsiktsbildningen, konstaterar han.

– Det handlar också om de politiska majoriteterna skulle förändras på något avgörande sätt, men det ser ut att bli ungefär samma maktfördelningar som det är idag. Det förändras inte på något avgörande sätt. I den här frågan följer det till stor del den politiska skalan. Det är partier till höger och mitten som har sagt nej till det här.

Kan bli olagligt skriva om islamister

När mediegrundlagarna ändrades 2018 införde politikerna en ny paragraf – paragraf 13 – i första kapitlet i Tryckfrihetsförordningen. En likalydande formulering infördes samtidigt i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Paragrafen handlar om ett antal undantag från pressfriheten som delegeras ut till vanlig lag, och som kritiker menar skapar ett ”hål” i grundlagsskyddet.

Faksiml

Funcke ger som exempel att paragrafen riskerar att drabba tidningar som publicerar nyhetsartiklar om muslimska extremister. Hypotetiskt saknar journalister och tidningar som skriver om sådant numera grundlagsskydd.

– Det kan mycket väl vara en dagstidning som på sin webbsida har en sammanställning över vissa uppgifter, t.ex islamister eller något annat, påpekar Funcke.

– Det är politiska och religiösa övertygelser det handlar om, och det kan vara åt vilket håll som helst.

Vill riva upp ändringen

Även om Nils Funcke är glad över att oppositionen stoppar regeringens nya förslag till inskränkningar av pressfriheten, så skulle han helst av allt vilja riva upp paragraf 13, och återgå till den tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag som rådde innan november 2018.

– Den där borde naturligtvis bort, men gudskelov tillförs inte ytterligare uppgifter här med ytterligare en punkt, säger han.

– Det skulle begränsa den fria åsiktsbildningen på ett ännu starkare sätt. Det är illa nog med formuleringen i paragraf 13, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

LÄS ÄVEN: Regeringens nya förslag: Förbjud ”rasistiska” tidningar

LÄS ÄVEN: Morgan Johansson: ”Det vimlar av hel- och halvnazister i SD”