Kaféet Handsome Her i Melbourne Australien med radikalt vegansk och feministisk-lesbianistisk profil har fått omfattande kritik för bland annat mansdiskriminering. Nu meddelar ägarna att man slår igen verksamheten.

När kaféet öppnade 2017 rönte det stor och i huvudsak negativ uppmärksamhet såväl i Australien som internationellt. En av orsakerna till kritiken var att man öppet deklarerade en negativ inställning till män som gäster och debiterade manliga besökare som ändå kom till kaféet en extra ”mansavgift” på 18 procent ovanpå de ordinarie priserna.

Kaféägarna motiverade det högre priset för män med hänvisning till det påstådda ”lönegapet” mellan män och kvinnor i samhället. En annan kritiserad regel som kaféet tillämpat är att män varit tvungna att lämna över sina sittplatser till kvinnor när lokalen är fullsatt.

Men efter två års verksamhet i motvind tar kaféet nu ned skylten. Ägaren, Alexandra O’Brien, har inte velat kommentera varför man stänger. Den omfattande och bestående kritiken mot verksamhetens politiserade diskriminering av män antas dock vara en bidragande orsak och ha lett till vikande kundunderlag.

I ett skriftligt uttalande inför stängningen försvarar O’Brien dock fortsatt ”mansavgiften” och avfärdar kritiken mot den som ”manlig överkänslighet” och bara ytterligare ett bevis på hur nödvändigt det är att bekämpa ”patriarkatet” och dess ”strukturella förtryck”.