Femton av EU-ländernas regeringar har anslutit sig till den rättsprocess som EU-kommissionen inlett mot Ungern för att få en lag upphävd som skyddar landets barn mot sexualisering. Detta med motiveringen att lagen skulle vara ”anti-HBTQ”. Bland regeringarna återfinns den svenska, något som kan äventyra Sveriges anslutning till Nato.

Lagen, som trädde i kraft i juni 2021, syftar till att skydda barn mot HBT-propaganda genom att sätta myndighetsålder på vilken publik och målgrupp som grovt sexualpolitiskt material om exempelvis könsbyte får rikta sig till. Men EU-kommissionen och de länder som nu agerar mot Ungerns inre politiska beslut och lagstiftning menar att en sådan åldersbegränsning strider mot de mänskliga rättigheterna.

Rättsprocessen är den mest omfattande i sitt slag i EU:s historia. Samtidigt är tvisten om huruvida barn ska få skyddas eller inte bara den senaste i raden av ansträngningar utifrån att hindra den ungerska regeringen att genomföra den politik som väljarna röstat fram. Det rapporterar bland annat Euronews.

Ungerns nya barnskyddslag har angripits av vänsterliberala aktivist- och människorättsgrupper och internationella övervakningsorgan för att vara diskriminerande mot HBTQ-personer. Europeiska kommissionens omstridda ordförande Ursula Leyen gick ett steg längre när hon i ett offentligt uttalande kallade den ungerska barnskyddslagen för en ”skam”.

LÄS ÄVEN: EU ska bekämpa oliktänkande: ”Förgiftar offentliga rummet – vi går efter dem”

Motsätter sig rättsprocessen

Ungerns konservativa Fidesz-regering, som positionerat sig som försvarare av traditionella sociala värden, har starkt motsatt sig rättsprocessen och det sätt på vilket man menar att Bryssel och andra länder lägger sig i landets inre angelägenheter.

– Utbildning är en nationell kompetens, och det är föräldrarnas rätt att besluta om sina barns utbildning, fastslog justitieminister Judith Varga tidigare i veckan och markerade att man inte kommer att spara någon möda när det handlar om att skydda landets barn.

Även premiärminister Viktor Orbán har uttalat sig och förklarat att man ser den här sortens ”genuspropaganda” som något barnen i Ungerns skolor inte ska behöva utsättas för utan vara fredade från.

LÄS ÄVEN: Ungern börjar tröttna på kritiken från Väst

Kan äventyra Sveriges Natoansökan

Nyligen offentliggjorde den ungerska regeringen tre skäl till varför man avvaktar med att säga ja till Sveriges Natoansökan. Ett av dem är att svenska politiker ”konstant underminerar relationerna med Ungern” genom att återkommande använda sitt politiska inflytande för att ”skada ungerska intressen”.

För Sverige, som efter Rysslands invasion av Ukraina gjort en helomvändning i frågan om medlemskap i Nato, innebär den nu aktuella MR-rättsprocessen mot Ungern att de svenska relationerna med landets regering försämras ytterligare och därmed också utsikterna att få Natoansökan ratificerad.

LÄS ÄVEN: Ungern inte redo att släppa in Sverige i Nato