Internt har Skatteverket i flera år larmat om systematiskt missbruk av så kallade samordningsnummer – tillfälliga personnummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige. Med hjälp av dessa begår utländska medborgare brott eller får illegalt tillgång till svensk välfärd. Man befarar även att systemet utnyttjas för finansiering av terrorism.

För två år sen stoppade gränspolisen en man i en förort i Stockholm som varken hade rätt att vistas eller jobba i Sverige. Via Transportstyrelsen hade han fått ett samordningsnummer men saknade giltig id-handling. Vem han var eller vad han gjorde här vet ingen, men han hade levt i Sverige i minst två år och på den tiden dragit på sig trängselskatter och parkeringsböter för ca 400 000 kronor. I dag har han ett beslut om utvisning men polisen vet inte var han finns.

Fallet är långt ifrån unikt. Polisen kallar personer som missbrukar samordningsnumren för ”spökpersoner”.

Få turister

Ett samordningsnummer kan erhållas om man exempelvis ska köpa en bil i Sverige eller har tillfälligt arbetstillstånd och detta betraktas som en kontrolluppgift hos myndigheterna. Enligt gränspolisen Robert Lindström har samordningsnumren blivit ett sätt att legalisera sin vistelse i Sverige. Då ett brott uppdagas vet man inte vem personen bakom är. Enligt polisen och Skatteverket begås flera allvarliga brott som penningtvätt och välfärdsbedrägerier.

– Lågt räknat handlar det om 1 700–2 000 personer som årligen reser in bara via Värtahamnen, som vi misstänkt inte har rätt skäl att visats i Sverige. Förra året omhändertog vi mellan 50 och 100 personer. Men det säger sig självt att det krävs en hel organisation för att kunna stoppa alla dessa resenärer, säger Robert Lindström, gränspolis vid Värtahamnen, Stockholm, till Svenska Dagbladet.

– Vi ser att mellan 100 och 500 personer per dag reser in via Värtahamnen. Jag vågar påstå att väldigt få av dem är här som turister, säger Robert Lindström.

Sedan 2017 har inresorna från länder som Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan, Ukraina och Georgien ökat.

– En del av dem kommer hit som turister, andra söker uppehållstillstånd i hopp om ett bättre liv. Men det finns även de som gör det för att utnyttja det svenska systemet, säger Robert Lindström.

Finansierar terrorism

Samordningsnummer används utöver vistelse i Sverige även för att jobba här och få tillgång till sjukvård och försäkringar, utan att ha rätt till det. Tidigare i år larmade Säpo tillsammans med Polisen, Skatteverket och en rad andra myndigheter om att fusket med identiteter, där samordningsnummer är en av metoderna, används i syfte att finansiera terrorism.

Man utesluter inte att dem dömde terroristen Rakhmat Akilov kom in i Sverige med vetskap om samordningsnumrets funktion. 2015 skaffade han sig ett sådant av beskattningsskäl. Han lånade sedan ut sin identitet till en annan person som jobbade på hotell, en individ vars identitet är okänd.

”Hur många Akilov innan det är nog?”

Svenska myndigheters brist på kontroll över vilka som befinner sig i Sverige oroar Robert Lindström.

– Ofta är det människor som jobbar svart, men det reser även in potentiella terrorister på de här sättet. Hur många Akilov ska få resa in i Sverige innan det är nog?

Sedan systemet infördes för ca 20 år sedan har mer än 700 000 samordningsnummer utfärdats varav ungefär 150 000 sedan övergått i personnummer. Problematiken är enligt Polisen och Skatteverket så pass omfattande att det skapat ett skuggsamhälle där utländska medborgare kan jobba, betala skatt och få tillgång till samhällets alla förmåner, illegalt.

Den organiserade brottsligheten beräknas kosta samhället miljarder kronor varje år. Lagen om sekretess hindrar myndigheter från att dela information vid misstanke om brott.

– Samordningsnummer ges ut utan krav på styrkt id. Myndigheter godtar att man mejlar in en kopia på en id-handling. Man vet alltså inte ens vem det är som mejlar, säger Robert Lindström.