Den SD-stödda borgerliga regeringen vill införa en lag som gör det lättare att granska och vid behov stoppa utländska intressens uppköp av och investeringar i företag i Sverige som hotar vårt lands säkerhet och autonomi.

Muslimskt respektive kommunistiskt totalitära Iran och Kina pekas ut som länder som använder sina statskontrollerade företag som bulvaner för att tillskansa sig inflytande över och spionera på andra länder. Även Ryssland nämns i sammanhanget.

Det ska med ny lagstiftning bli svårare för sådana länder att nästla sig in i det man kallar ”skyddsvärd verksamhet” i Sverige. En central del av den nya lagen blir ett nytt granskningssystem för utländska företags uppköp och investeringar.

Stöd väntas från andra sidan blockgränsen

Lagförslaget väntas röstas igenom med bred majoritet då även partier på andra sidan blockgränsen aviserat att en lag av det här slaget behövs. Detta i skenet av att framför allt Kina men också andra länder alltmer aggressivt börjat skaffa sig kontroll över bland annat central infrastruktur i Sverige såsom nät för mobiltelefoni och energiförsörjning,

Samma strategi från främmande makt har iakttagits inom sektorn avancerade teknikföretag, Det är en utveckling som regeringen anser att Sverige behöver ha bättre verktyg till sitt förfogande för att stoppa.

På remiss till Lagrådet

Lagrådet ska nu som remissinstans granska lagförslaget för att se vilka möjligheter respektive hinder det kan finnas för att förbjuda den här sortens investeringar och uppköp. Tanken är att en ny granskningsmyndighet införs som ska samverka med flera redan befintliga myndigheter.

Utländska investerare ska också beläggas med anmälningsplikt. Affärer som påverkar centrala samhällsfunktioner och Sveriges säkerhet ska inte kunna göras upp utan att regering och riksdag är informerade i förväg och ges möjlighet till granskning.

– Bakgrunden till lagrådsremissen är att det svenska säkerhetsläget har försämrats under en lång följd av år. Det här hotet kommer från olika statliga aktörer som agerar alltmer offensivt mot Sverige. Säpo nämner särskilt Ryssland, Kina och Iran, , säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en kommentar till media.

Utländska investeringar generellt positiva

Strömmer är samtidigt tydlig med att den här sortens uppköp och investeringar och de aviserade statliga åtgärderna för att stoppa dem tillhör undantagen. Den generella inställningen från den nya regeringens sida är fortsatt att utländska investeringar generellt är något positivt för Sverige.

Att införa den här sortens granskningar och begränsningar är inget unikt för Sverige. Tvärtom är vi sena på bollen då 18 av de 27 EU-länderna redan har sådana system på plats.

– Nu är det dags att komma i fas med omvärlden och stärka säkerheten, förklarar Strömmer.

Han får medhåll från parti- och regeringskollegan Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

– Sverige befinner sig och har under ganska lång tid befunnit sig i en säkerhetspolitisk brytningstid.

Om lagförslaget inte stöter på patrull hos Lagrådet eller annorstädes är planen att den nya lagen ska kunna klubbas i december i år.