På onsdagen meddelade regeringen att man inför en rad nya restriktioner för att minska smittspridningen av covid. En av dem är att låta näringsidkare av olika slag kräva vaccinationspass av sina kunder. Men beslutet sågas nu av Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Stockholm, som menar att pass är en överspelad åtgärd och invaggar människor i en falsk trygghet, vilket tvärtom kan öka smittspridningen.

Smittspridningen ökar åter i Sverige. Främst är det den nya varianten omikron som gjort framryckningar. Den är mer smittsam än tidigare varianter men ger samtidigt lindrigare symptom. En tredje skiljande egenskap är att den inte särskilt mycket låter sig stoppas av de vaccin som idag finns på marknaden.

Många fullvaccinerade har efter att tidigare iakttagit stor försiktighet med att utsätta sig för smittrisk nu återgått till sina tidigare livsrutiner i tron att man är skyddad mot sjukdomen. Det är man inte, i synnerhet inte den nya omikron-varianten.

Många fullvaccinerade blir nu sjuka i covid, även om andelen som behöver intensivvård är lägre jämfört med ovaccinerade. Den som är vaccinerad och ådrar sig covid i lindrigare form sprider också smittan vidare lika mycket som den som är ovaccinerad.

”Inger falsk trygghet

Att ha hårdare smittskyddsrestriktioner för ovaccinerade än för vaccinerade är därför inte logiskt, menar kritiker. En av dem som reagerat efter regeringens och Folkhälsomyndighetens besked på onsdagen om att införa vaccinationspass på bred front är Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Stockholm. Det ”inger en falsk trygghet” säger han.

– Det är överspelat just nu. Vaccinerna skyddar mot allvarlig sjukdom men inte särskilt mycket mot själva infektionen. Och det gör att de allmänna råden gäller alla, oavsett om man är vaccinerade eller inte, och vaccinpass blir lite en falsk trygghet. Vare sig man fått vaccin eller inte ska man se till att skydda sig själv och omgivningen, för att inte öka smittan och överbelasta vården, förklarar Albert i en intervju med SR Ekot.

På Folkhälsomyndigheten vill man dock inte ta till sig Alberts kritik och påtalandet att vaccinerade infekteras av och därmed sprider sjukdomen i samma utsträckning som ovaccinerade, även om man inte själv blir lika sjuk som om man inte tagit sprutorna. Britta Björkholm är avdelningschef på myndigheten och försvarar fortsatt att ovaccinerade särbehandlas negativt.

– Att undvika att samla många ovaccinerade på samma plats för att minska riskerna för svår sjukdom. det är väl den stora betydelsen av vaccinationsbevisen, hävdar hon.

Tvärtom flaggar Björkholm om att vaccinpass kan komma att införas på ännu bredare front framöver.