Spanien meddelar att man tar bort momsen på en lång rad livsmedel som klassas som basvaror. Detta för att mildra hushållens ekonomiska börda till följd av den höga inflationen. Reformen möjliggörs att landet är stor nettomottagare av stöd från EU:s coronafond där Sverige tvärtom är stor nettogivare med 150 miljarder skattekronor.

Det närmaste året slipper spanjorerna betala moms på basala matvaror. Detta efter ett beslut av den spanska regeringen och som en av flera åtgärder för att mildra de ökade levnadsomkostnader hushållen fått som en följd av den höga inflationen.

Premiärminister Pedro Sánchez meddelade i en kommuniké att den redan låga matmomsen på 4 procent nu slopas helt, från och med årsskiftet och i ett första skede sex månader framåt. De varor som omfattas är bland annat bröd, ost och grönsaker. På andra varor såsom matolja och pasta där momsen idag är 10 procent halveras den nu till 5 procent.

Alla hushåll med en årsinkomst understigande 27 000 euro får också en engångssumma på 200 euro som kompensation för höga matpriser. Åtgärderna ingår i ett ekonomiskt krispaket på totalt 10 miljarder euro.

Sedan tidigare har regeringen spenderat 35 miljarder euro på liknande stödåtgärder. Man har också, som Samnytt tidigare rapporterat, höjt pensionerna för alla med 10 procent.

Får stödmiljarder från Sverige

Reformerna som håller den spanska vänsterregeringen populär bland medborgarna möjliggörs av att man är en av de största mottagarna av stöd från EU:s coronafond.

Sverige, där många hushåll också drabbas hårt av höga matpriser och priser på el och drivmedel, är tvärtom enligt beslut från den förra rödgröna regeringen en av de största givarna till fonden. 150 miljarder skattekronor har och ska svenskarna betala in till fonden.

I Spanien där stödpengarna flödar in överväger regeringen nu ytterligare reformer för att sänka hushållens levnadsomkostnader. Bland annat har premiärministern aviserat en sänkning av momsen på el och drivmedel som också ska gälla i sex månader. Hushållen med svagast ekonomi kan enligt Sanchez påräkna energistöd under hela nästa år.

Andra stödåtgärder som redan har införts och som nu förlängs i ytterligare sex månader är en 50-procentig sänkning av att resa med kollektivtrafiken. Regeringen har också lovat förlänga det tak för årliga hyreshöjningar på 2 procent som tidigare införts. Detsamma gäller det nationella uppskov med att bli vräkt om man inte kan betala hyran som tidigare beslutats.

LÄS ÄVEN: Svenskarna gav 150 miljarder skattekronor – nu höjer Spanien pensionerna