Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en landsomfattande granskning på äldreboenden. I Eslöv är resultatet illa. Kommunen har anställt vårdpersonal som varken kan förstå eller göra sig förstådda på svenska. Personalen som både ger medicin och gör medicinska bedömningar saknar även kompetens för det.

Det framgår av Ivo:s utredning att vårdpersonalen saknar intresse för patienterna och arbetet. Åldringar vittnar att personalen stönar och beklagar sig på arbetsplatsen. Det rapporterar Skånska dagbladet.

Enligt Ivo har dessa boenden många vårdtagare med allvarliga sjukdomar eller som befinner sig i livets slutskede. Men tillgången till läkare är otillräcklig och vårdpersonal saknar kompetens att bedöma hälsotillstånd.

”Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är en förutsättning. Det finns också en risk att information mellan olika yrkeskategorier missuppfattas eller förvanskas. Detta är förstås särskilt allvarligt när det gäller personal med delegering att ge läkemedel till patienter”, skriver Ivo.

S skyller på andra

Eslöv styrs av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Tony Hansson (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden och han skyller på att vårdelever utan tillräckligt god svenska godkänns på gymnasieutbildningarna.

– För att bli godkänd som undersköterska finns det krav på att man ska kunna svenska. Eslöv har en väldigt hög andel fast utbildad personal – som därmed borde kunna svenska språket eftersom de har godkänts av sin gymnasieutbildning. Ändå kan de inte tillräckligt, säger Tony Hansson (S).