På en pressträff på tisdagsmorgonen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare skärpningar i invandringspolitiken. Denna gång gäller det uppehållstillstånd som kan dras tillbaka ifall en migrant ägnar sig åt saker som exempelvis bidragsfusk, kriminalitet eller samröre med terrorgrupper.

De senaste årens omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige i dag står inför stora utmaningar med utanförskap och kriminalitet, konstaterar regeringen, så även att de stora utmaningarna på migrations- och integrationsområdet innebär en ökad belastning på Sveriges välfärds- och rättssystem.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Minst ÅTTA ÅR för att få svenskt medborgarskap

Tidöpartierna tillsätter nu en utredning som bland annat ska titta närmare på hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas – exempelvis när förutsättningarna för ett enskilt tillstånd inte längre är, eller aldrig har varit, uppfyllda. Mer specifikt handlar det om bristande vandel, som väckte uppmärksamhet och upprörde då det först framkom.

– Att följa svenska lagar och respektera grundläggande svenska värderingar är en förutsättning för att vara en del av det svenska samhället. Utlänningars levnadssätt behöver få större betydelse för deras rätt att vistas i Sverige, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Tre områden

Fokus kommer att läggas på tre områden för utredaren Robert Schött: skärpta krav på hederligt levnadssätt, möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd i fler fall samt att berörda myndigheter får tillgång till mer information.

Vid pressträffen deltog även jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), Ludvig Aspling (SD) och Torsten Elofsson (KD).

LÄS ÄVEN: Regeringen och SD: Anpassning till svenska värderingar krav för bidrag