Den klimatalarmistiska rörelsens livsmedelspolitik har de senaste åren genomgått en radikalisering – från rekommendation om att äta mindre kött och mer grönsaker till att tvinga människor att gå över till att äta insekter. För att skynda på den utvecklingen kan livsmedelstillverkarna komma att slippa uppge att deras produkter innehåller de kontroversiella småkrypen.

Att alla livsmedel ska vara tydligt, noggrant och utförligt innehållsdeklarerade har länge varit en ledstjärna. Konsumenten har ansetts har rätt att veta vad han eller hon får i sig, vilka råvaror, tillsatser, mängder av en rad ämnen, vitaminer och antal kalorier. Men nu står hela planetens existens på spel och för att undvika den förutspådda undergången i en påstådd klimatkatastrof är man beredd att göra undantag.

För att jorden ska kunna räddas är budskapet att vi alla måste överge våra gamla vanor och tänka progressivt. Vi måste sluta flyga, köra bil och mycket annat. Även våra matvanor behöver förändras om jorden inte om några decennier ska gå samma öde till mötes som planeten Mars.

Budskapet: Ät insekter – annars går jorden under

Det räcker inte längre att dra ned på köttkonsumtionen eller ens att bli vegetarian eller vegan. Planetens framtid hänger nu på att vi går över till en kost baserad på insekter. Men de aktörer som vill driva igenom denna förändring av kosthållningen har stött på problem med medborgarnas attityd.

Det har visat sig att många har fördomar när det gäller att äta gräshoppor och fluglarver och tiden räcker inte till för att åstadkomma den attitydförändring bland konservativa och bakåtsträvare när klimatarmageddon lurar runt hörnet. Så nu vill myndigheterna prova en annan lösning.

Om livsmedelstillverkarna slipper redovisa att deras produkter innehåller insekter kommer många med fördomar att köpa och konsumera dem ovetande om vad det är man stoppar i munnen. I ett senare skede kan det avslöjas och insektsmotståndarna därmed vara överbevisade om att det bara var mentala blockeringar som hindrade dem att vara med och rädda jorden.

Slipper märka produkterna

Konkret handlar det bland annat om att EU, kända för sina många, långtgående och detaljerade direktiv även på livsmedelsområdet, nu inte har några planer på att tvinga livsmedelstillverkarna att uppge på etiketten eller någon annanstans att deras produkter innehåller insekter.

Det bekräftas av Stella Kyriakides, EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet på en fråga från SD:s EU-parlamentsledamot Charlie Weimers. Beslutet kommer tätt inpå att Bryssel godkänt syrsor och maskar i produkter avsedda som människoföda.

– Kommissionen har för närvarande inga planer på ytterligare märkningskrav för livsmedel som innehåller insekter”, klargjorde Kyriakides.

Enligt EU-kommissionen säkerställer på ett nöjaktigt sätt redan befintlig lagstiftning att konsumenten informeras om livsmedelsprodukters innehåll.

Fritt val sätts ur spel

När godkännandet offentliggjordes kommunicerades att det skulle vara ett fritt val att övergå till ”alternativa proteinkällor”. Men nu vill man skynda på övergången och få fler att ändra sina matvanor genom att inte skylta med vad produkterna innehåller. Det är oklart om EU-kommissionen ändrat sig eller aldrig tänkt sig att någon konkret valmöjlighet skulle finnas.

Weimers förklarade sig missnöjd med beskedet och uttrycker i en kommentar till Breitbart Europe farhågor om att avsaknaden av tydliga krav på att märka produkter som innehåller insekter kommer att leda till att så inte görs och att många inte kommer att veta vad de i själva verket äter..

– EU-kommissionen är oseriös när den vill jämställa användningen av otäcka krälande kryp med vilken annan källa som helst till miljövänligt protein i livsmedelsproduktionen, sa den svenske EU-parlamentarikern.

Weimer fortsatte med att jämföra det som händer i EU med den dystopiska filmen Soylent Green och argumenterade att inte allt bör normaliseras, ens i klimatetskyddets namn.

– Många människor känner obehag inför att äta insekter och kryp, och jag sympatiserar med det. Mat som innehåller leddjur bör ha en tydligt och väl synlig märkning om detta på framsidan – inte bar krypets latinska namn i listan över ingredienser – så att konsumenterna kan göra ett informerat val.

Skolbarn tvingas äta larver och insekter

Kyriakides förnekar att EU-kommissionen står under World Economic Forums (WEF) inflytande varifrån de hårdaste påtryckningarna kommit om att övergå till att äta insekter för klimatets skull. Hon vill heller inte vidgå att EU-kommissionen genom att låta branschen slippa tydligt märka sina insektsprodukter försöker föra konsumenterna bakom ljuset.

Insektsivrarna har även fått kritik för att använda barn som främsta målgrupp och galjonsfigurer, något som också är generellt kännetecknande för den klimatalarmistiska rörelsen. I bland annat Storbritannien och Nederländerna har barn tvingats på mat med insekter och larver i skolorna i hopp om att de inte ska säga ifrån och vara mer formbara. Man hoppas också att barnen i ett nästa steg ska övertyga sina föräldrar att börja äta småkryp.

Ungern inför märkning

Ett land som inte ämnar acceptera otydlighet i livsmedelsbutikerna om vilka produkter som innehåller insekter är Ungern. På nationell nivå inför man nu en obligatorisk märkning av alla sådana produkter så att ingen konsument ska riskera köpa och äta något han eller hon inte medvetet valt.

Landets jordbruksminister István Nagy riktade i samband med att beslutet togs kritik mot EU och klargjorde att regeringen kommer att skydda det ungerska folket när Bryssel sviker.

– Europeiska kommissionen sätter våra gastronomiska traditioner och matvanor på spel.

LÄS ÄVEN: Krossade insekter nu del av många matprodukter i EU
LÄS ÄVEN: Södertälje bjuder på glass med insekter: ”Smarrig kombination”