Nyligen rapporterade Samnytt om hur den ungerska regeringen ledsnat på den hätska vänsterliberala kritiken från inte minst Sverige mot landets konservativa politik. Nu får beteendet konsekvenser för Sveriges möjligheter att gå med i Nato.

I måndags ratificerade Ungern Finlands Natoansökan men valde att inte göra samma sak med Sveriges. Det som skulle vara en samordnad entré i militäralliansens stugvärme ser nu ut att bli en enskild finsk sådan medan Sverige får stå huttrande utanför i kylan och vänta.

Störst fokus har legat på Turkiets ovilja att släppa in Sverige i Nato. Där handlar det om Sverige skyddar i stället för att som utlovat lämna ut vad den turkiska regimen anser är kurdiska terrorister, att Sverige upprätthåller vapenembargon mot ett land som tanken är att man ska strida sida vid sida med samt att islams heliga bok Koranen och den turkiske presidenten inte skyddas från att skändas i politiska manifestationer.

Stor irritation mot Sverige i Ungern

Men i ytterligare ett Nato-land, Ungern, hyses det stor irritation mot Sverige och man har därför valt att hittills inte ratificera ett svenskt medlemskap i militäralliansen. Och nu ser det ut som att ett ungerskt undertecknande avlägsnar sig alltmer.

En stor stötesten är den ofta hätska kritik som från svenskt politiskt håll riktats mot den ungerska regeringen som med ett brett folkligt stöd fört landet i en mer värdekonservativ riktning på en rad områden och sagt nej till den typ av utomvästlig massinvandringspolitik som i inte minst Sverige nu vuxit till en så systemhotande problemnivå att den dominerat samhällsdebatten och förra årets valrörelse.

Att den här hetsen mot Ungern upphör har nu formulerats som ett antal krav för att den ungerska regeringen ska gå vidare med ratificeringen av Sveriges Natoansökan. Kraven formuleras på regeringens officiella engelskspråkiga webbplats.

Att Ungern menar allvar understryks av att man i måndags valde att separera Finlands och Sveriges ansökningar och godkänna den förstnämnda men inte den senare. Något datum för när den svenska kan undertecknas har heller inte meddelats.

Mer än en fråga om tid förefaller det nu handla om att Sverige lovar ändra sin attityd mot Ungern om man ska vara brödranationer i samma samma allians. Det måste så som den ungerska regeringen formulerar det bli ett slut på hur Sverige ”konstant underminerar” relationerna med Ungern och hur vid flera tillfällen använt sitt politiska inflytande för att ”skada ungerska intressen”.

Det skriftliga regeringsdokumentet riktat till Sverige backades i helgen också upp verbalt av premiärminister Viktor Orbans politiske chef, Balazs Orban. I en intervju förklarade han att det ungerska parlamentet nu inväntar ”försäkringar” från Sverige om att börja uppträda så som det anstår ett land som vill vara med i samma allians som Ungern.

Blankt nej från Sverige

Det är emellertid något som den svenska regeringen säger blankt nej till. Utrikesminister Tobias Billström (M) svarad på tisdagen ett kort och koncist ”Nej” på en direkt fråga om huruvida Sverige är villigt att lämna några sådana försäkringar. Sverige har enligt Billström inga som helst planer på att förbättra sina relationer med Ungern eller upphöra med att motarbeta landet I EU eller framgent i Nato vid ett eventuellt inträde i militäralliansen.

I kommunikén på den ungerska regeringens webbplats ges flera konkreta exempel på det man anser är ett agerande från Sverige som är oförenligt med att vara med i samma allians.

Bland annat nämns ett uttalande från Ulf Kristersson (M) från 2021 där han citeras säga att EU måste arbeta för att bryta utvecklingen i Ungern och sätta press på den ungerska regeringen. Lyfts gör också ett uttalande från EU-minister Jessika Roswall (M) fram där hon uppmanar EU att stoppa utbetalningar till Ungern.

Som en del av kraven på ett mer statsmannamässigt agerande gentemot Ungern ingår också att Sverige upphör med att anlägga en attityd av ”moralisk överlägsenhet”. Som exempel anges hur det ungerska folket från officiell svensk sida framställts som antisemitiskt och den ungerska majoritetsregeringen som en förtryckarregim.

Man beskriver det svenska politiska etablissemangets sätt att vara gentemot Ungern som kännetecknat av ”nedsättande kommentarer” och ”brist på respekt” och hur detta alltmer nött ner relationerna mellan länderna.

Den svenska regeringen hoppas fortfarande på att Sverige ska kunna vara medlem i Nato när nästa militäralliansens nästa toppmöte hålls i Litauens huvudstad Vilnius i juli, i geografisk närhet till Ryssland. Men Den tidsplanen framstår nu som alltmer osäker.

LÄS ÄVEN: Ungern börjar tröttna på kritiken från Väst