➤ Pengar kommer även från bland annat Turkiet, Qatar och Libyen.

Granskningen som den vänsterorienterade tidningen ETC gjort innefattar de 25 största offentliga moskéerna i Sverige. Då man sammanställt siffrorna har ambitionen varit att få fram de med flest besökare, men osäkerheten kring besökar- och medlemsantal har varit stor – således kan det verkliga antalet moskéer som finansieras av Saudiarabien vara långt fler.

ETC understryker att ”hur och vem som finansierar muslimska församlingar i Sverige är ett outforskat område” och att ”svenska myndigheter inte ens vet hur många moskéer det finns, hur många församlingsmedlemmar de har eller exakt var lokalerna ligger”.

Utöver Saudiarabien, som representerar en extremt konservativ tolkning av islam, har även pengar från Turkiet, Qatar, Libyen, Förenade Arabemiraten, Iran, Kuwait, Oman och Pakistan finansierat moskéer på svensk mark.

– Att de får pengar behöver i sig inte vara kontroversiellt, Sverige sluter ju handelsavtal med både Saudiarabien och Qatar, men om ekonomiska bidrag kommer med motkrav på att man driver någon slags antidemokratisk verksamhet så blir det genast kontroversiellt. En sak som man kanske kan räkna in där är om man driver en verksamhet där kvinnor inte ges samma utrymme och möjligheter i verksamheten, till exempel. Det skulle kanske kunna ses som att de bryter mot demokratiska ideal, säger Simon Sorgenfrei som forskar om religiösa minoriteter vid Södertörns högskola till ETC.

Av de 25 granskade moskéerna har 17 visat sig vara finansierade med pengar från utlandet; sex av Saudiarabien, fyra av Turkiet, fyra av Qatar, två av Förenade Arabemiraten osv. Fyra granskade moskéer har ETC inte lyckats få fram några uppgifter om.

Magnus Ranstorp är terrorismforskare och sedan 2005 forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm.