En video som cirkulerar i sociala medier demonstrerar hur man slår sin fru på ett tillåtet sätt enligt islam. Informationen liknar det som framkom i Uppdrag gransknings moskébesök med dolda kameror för ett antal år sedan.

Den 29 mars publicerade sociologen Abd Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari från Qatar en video på YouTube. Han berättar i videon att det inte är nödvändigt att slå frun varje dag, men att en man – ledaren av huset – måste utöva sin auktoritet och disciplinera frun ”genom kärlek” på ett sätt som gör att ”livet kan gå vidare”.

Slagen mot frun ska resultera i att hon känner makens maskulinitet och styrka men även sin egen femininitet. För att demonstrera det tydligt tar sociologen hjälp av sin son, en liten pojke som heter Nayef. Han slår pojken på armarna, skakar honom och säger: ”jag har sagt att du inte får lämna huset, hur många gånger måste jag säga det?”

Hela instruktionsvideon kan ses nedan.

Total underkastelse
År 2012 uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning med hjälp av dold kamera hur muslimska ledare i moskéer runt om i landet uppmanade kvinnor till total underkastelse.

I en moské i Malmö visade en man hur det är tillåtet att slå kvinnan men även att det inte är tillåtet för kvinnan att anmäla till polisen.

– Du ska aldrig, aldrig, aldrig tänka att du ska gå till polisen, säger en man i moskén.

Möter kritik
I sociala medier har många reagerat över instruktionsvideon. En del undrar hur plattformarna kan tillåta materialet men samtidigt censurera och ta bort åsikter som kritiserar beteendet. En kvinna reagerar starkt över att sociologen lär ut beteendet till en ung pojke.