Åland har varit nästintill förskonat från den utomvästliga massinvandring som förvandlat Sverige men även delar av Finland till ett inferno av gängkriminalitet. Allt fler svenskar söker sig nu till den pittoreska ön i jakt på en fristad undan sprängdåd, dödsskjutningar, knarkhandel och förnedringsrån.

Statistik från Brå visar svart på vitt att det fortfarande tämligen etniskt homogena Åland har avsevärt lägre brottslighet av det slag som i många år nu skapat dagliga rubriker i svensk media och varit samtalsämnet framför andra i den politiska debatten.

Brå framkastar hypotesen att den stora skillnaden i brottslighet kontra trygghet beror på att Åland saknar stora städer som ”brottslighet ofta är koncentrerad till”. Stats-TV förtydligar med att ”en förklaring till det är en hög genomströmning av människor som inte är bosatta i storstäderna”.

”Vi har inga sprängdåd och sånt”

Annika Hambrudd, kultur- och utbildningsminister i Ålands landskapsregering, har en delvis annan förklaring. Det är enligt henne inte vilken brottslighet som helst som får svenskarna att söka sig till Åland.

– Vi har inga sprängdåd och sånt på Åland, konstaterar hon rättframt.

Detsamma gäller enligt statistiken även de andra brottstyper som är den invandrade gängkriminalitetens signum. Hambrudd förstår att många svenskar söker sig till Åland från ett Sverige ”där man upplever att tryggheten inte är lika stabil”.

Söker tryggare vardag

Andelen svenskar som andel av Ålands befolkning ökar stadigt. Drygt var tionde invånare är född i Sverige. När svensk stats-TV frågar inflyttade svenskar är det entydiga svaret att det är tryggheten som är den stora bakomliggande orsaken.

Sedan asylkaoset år 2015 har utvandringen av svenskar från Sverige till Åland tagit markant fart. Varje år flyttar numera mellan 300 och 400 svenskar från massinvandringens otrygga Sverige till det fortfarande tämligen etniskt homogena och trygga Åland.

Lokala fastighetsmäklare vittnar om att de märker av ett avsevärt större intresse från svenskar än tidigare.

– Ja, det är helt uppenbart. Till största delen är det barnfamiljer som söker trygghet och närhet, förklarar fastighetskonsulten Markus Fellman för SVT.

”Här är jag aldrig rädd”

Svensk stats-TV har träffat familjen Lundgren som flyttat till Åland från det alltmer ”utsatta” och nedgångna Upplands Väsby i norra Storstockholm. Man hade ingen lust att bli nästa siffra i den gängkriminella statistiken och flyttade innan barnen blivit förnedringsrånade som så många andra barn nuförtiden.

– Även om vi personligen inte drabbades av någonting, så kände man hela tiden en oro. Den oron finns inte här, berättar Linda Lundgren.

SVT har även gjort ett nedslag hos familjen Johansson som flyttade till Åland asylkaosåret 2015. Man insåg då varthän det var på väg att barka med Sverige, och med facit i hand vet man att man fattade rätt beslut

– Under tiden vi bott på Åland har det bara eskalerat i Sverige. Här är jag aldrig rädd att gå omkring ensam på natten, i mörkret, i en park. Inte ens inne i Mariehamn, förklarar Victoria Johansson.

Stora demografiska skillnader

Åland har inte gått helt skadeslös ur efterkrigstidens tilltagande globalisering. Däremot skiljer sig de demografiska förändringarna avsevärt jämfört med exempelvis Sverige.

Inflyttarna har i väsentligt större utsträckning nordisk, baltisk eller europeisk bakgrund, medan endast drygt 100 personer – knappt en halv procent – har arabisk bakgrund.

Nästan var tredje ålänning har svensk eller finsk bakgrund. Medan andelen finländare minskat något de senaste åren har andelen svenskar tvärtom ökat rejält och har fördubblats de senaste 20 åren.

Hälften av alla icke-nordiska inflyttare kommer från ett EU-land med judeokristet kulturarv. Detta i bjärt kontrast till Sverige där den utomvästliga/muslimska invandringen dominerar stort. Åland är därför inte bara befriat från invandrad gängkriminalitet utan också från svårhanterliga kulturkrockar. Mer demografiska fakta om Åland hittar du HÄR.