I ett brev som Vallentuna kommun delat ut till hushållen i kommunen uppmanar man invånarna att ange sina grannar om de eldar för ofta i sina hem för att det är mysigt även om de har ett annat värmesystem – eller om man störs av röken som kommer från grannarnas vedeldning. Detta kan sedan leda till att privatpersoner åläggs med eldningsförbud.

Under rådande elkris är det många svenskar som vill elda i hopp om att dra ner på sina elkostnader. Men Vallentuna är en av de kommuner som bestämt sig för att begränsa sina invånares rätt att elda med ved i sina egna hem.

Att elda när man kan värma upp sitt hus på annat sätt kallas ”trivseleldning”. Det är myndigheten Naturvårdsverket som tagit fram riktlinjer för denna typ av småskalig vedeldning – som landets kommuner sedan kan välja att tillämpa.

I brevet som skickats ut till invånarna står det att man endast får elda två gånger i veckan, under högst fyra timmar per tillfälle, i sitt eget hem om man har en annan huvudsaklig uppvärmning i huset – alltså trivselelda. Det finns även rekommendationer för hur man ska gå tillväga om man har en granne som eldar för mycket och/eller för ofta.

Kommunen skriver att man, om man störs av den eldning ens granne ägnar sig åt, ska ange grannen till kommunens miljöavdelning. Om miljöavdelningen väljer att utreda klagomålet kommer den som eldar att tvingas betala en avgift. Resultatet av en sådan utredning kan i sin tur leda till att grannen åläggs med eldningsförbud.

Detaljerad information på hemsidan

Även på Vallentuna kommuns hemsida finns riktlinjer för hur invånarna i kommunen ska elda i sina hem. Man hänvisar bland annat till “hänsyn till miljön och grannar som kan störas av rök”.

Den inledande informationen på kommunens hemsida lyder:

“Det kan vara mysigt med en brasa i eldstaden under kylslagna vinterkvällar, och visst är det praktiskt att kunna värma huset med ved. Med hänsyn till miljön och grannar som kan störas av rök finns det regler för hur man får elda med ved. Utsläppen från eldning kan också leda till problem med andningsvägarna, hjärt- och kärlsystemet och ge upphov till cancer. Särskilt känsliga är barn och äldre samt astmatiker och människor som lider av andra typer av luftrörs- och andningsbesvär.”

Under fliken ”Så ofta får du elda” framförs samma information som i brevet som skickats ut till invånarna. Också där framgår att man kan bli belagd med eldningsförbud i sitt eget hem om man har en granne som anser ens vedeldning vara störande.

Precis som i brevet framför man via hemsidan att om man stör sig på den eldning som ens granne ägnar sig åt, och grannen inte slutar elda efter att man påtalat för denne att man störs, kan ange dem till kommunens miljöavdelning.

Det står även att man får trivselelda hur mycket man vill om man bor utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, eller om ens eldstad är kopplad till en ackumulatortank, men detta till trots kan man ändå åläggas en begränsning av vedeldningen om någon granne anser sig störas av den.

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus/vedeldning/

På hemsidan framgår också att den avgift som nämndes i brevutskicket gäller miljöavdelningens genomförande av en utredning. Den som anmäls av en granne kan sålunda tvingas betala miljöavdelningens utredningstid – en process som ”tar mycket tid”.

Ansvarig gör sig oanträffbar

Samnytt har under måndagen försökt nå Berit Ekman på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna. Det är henne man hänvisas till av kommunens växel för frågor om kommunens vedeldningsregler.

Men varje gång Samnytt ringer sitter hon i möte, och när hon inte sitter i möte svarar hon inte i telefonen. Därefter gör hon sig oanträffbar via ett telefonsvar som konstaterar att hon är upptagen i möte fram till i morgon bitti. När Samnytt skickar ett mejl om att vi har frågor angående utskicket så ekar inkorgen tom. Vi får inget svar från Ekman.

Samnytt hade velat fråga varför man motiverar reglerna med att vedeldning är cancerframkallande och jobbigt för astmatiker när exempelvis bilavgaser och cigarettrök också är det. Vi hade även velat fråga om miljöavdelningen förlitar sig på att invånarna anger sina trivseleldande grannar – eller hur de annars håller koll på att dessa regler efterföljs.

Dessutom ville vi fråga Berit Ekman om hur den störande eldningen ska bevisas – och varför, samt hur mycket, en person som vill elda i sin privata bostad måste betala för en lång utredning på grund av att någon annan har anmält denne. Framför allt vore det intressant att höra vad miljöavdelningen har att säga till kommunens invånare om att dessa regler kan ställa till det ekonomiskt för dem på grund av den rådande elkrisen.

LÄS ÄVEN: Vedbrist i stora delar av landet i elkrisens spår