Till våren har Malmö beslutat att bli nästa kommun som satsar på en egen så kallad kommunkoreograf. Målet sägs vara att det ska bli mer dans på biblioteken.

Projektet är ett samarbete med Riksteatern Skåne och satsningen ska enligt Malmö stad ge Malmöborna ”en möjlighet att möta dans på nya platser och på nya sätt”.

– Berättande sker på flera olika sätt – det skrivna ordet, den målade bilden och också genom dans. Helt i linje med bibliotekets uppdrag att vara till för alla ser jag en vinst i att utforska kraften i dansens ordlösa berättelser som tar det fysiska rummet i anspråk. Jag ser mycket fram emot detta samarbete, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Biblioteken i Malmö.

Till statsradion säger Nilsson att ”det handlar om att man ska utforska möjligheterna vad som händer när dans och litteratur och bibliotek möts”.

LÄS ÄVEN: Myndighet försvarar miljonen till kommunpoeten: ”Projekt som vågar utmana”

Konceptet med en egen kommunkoreograf har pågått sedan 2016 och har provats i flera kommuner under förkortningen KOKO. Det sägs vara ”ett sätt för kommuner att ha dansresidens och tillgängliggöra dansen för sina invånare”. En koreograf eller dansgrupp ges ett årslångt uppdrag.

– Att ha en kommunkoreograf här i Malmö känns självklart. Förutom att kombinationen läsning och dans är konstnärligt intressant, fyller det ett behov av att utforska nya verktyg för språkinlärning och berättande. Tanken är också att rikta sig till unga 16–19 år, en grupp som ofta uttrycker att de vill dansa mer, säger Jennie Järvå, chef kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen.

Utlysningen för Malmö startar i mars och bygger på en samfinansiering mellan stat, region och kommunala medel via Riksteatern Skåne, Kulturrådet och Malmö stad.

Bankrutt stad

Vore det inte för det kommunala utjämningssystemet från staten och övriga landet hade Malmö gått bankrutt för länge sen. Ungefär en fjärdedel av Malmö stads intäkter kommer från systemet.

Av de 6,2 miljarder kronor Malmö stad fick 2021 kom över 75 procent från inkomstutjämningen. Den finansieras till 95 procent av staten och kommuner med hög skattekraft som betalar in till systemet står för resterande fem procent.

Flögs in för en halv miljon

I december rapporterade Samnytt om Norrtälje där man under pandemin flög in kommunkoreografer från bland annat Frankrike och Portugal till en kostnad av 500 000 kronor – något inte ens kommunens ansvariga projektledare Hanna Lundmark var helt nöjd med.

LÄS MER: Kommunkoreografer flögs in från utlandet för halv miljon – ”En ära att få vara värd”

– Jag blev lite provocerad av att vi skulle flyga in folk från utlandet, sa hon till Samnytt.