LEDARE • Det har gått drygt ett år sedan den SD-stödda Tidöregeringen tog över makten. Hur kan man sammanfatta det året? Klart godkänt, trots vissa frågetecken.

Det har knorrats en hel del, framförallt i början av det snart avslutade året, med vallöften som inte hölls eller rentav bröts. Men betyget totalt sett, speciellt efter att regeringen fått lite fart sista halvåret, är klart godkänt. Här är lite av allt det positiva som aldrig hade hänt med en socialdemokratisk regering:

Vi har såklart det som sker nu efter nyår: sänkningen av reduktionsplikten som kommer att resultera i lägre drivmedelspriser. Dessutom sänks skatten på drivmedel så som aviserades i höstas.

Rörande energipolitiken kommer nu kärnkraften att få nya bättre förutsättningar att verka.

Regeringen har även beslutat att statsbidrag till organisationer baserade på sådant som ras och hudfärg – som kostar skattebetalarna tiotals miljoner varje år – ska stoppas. Detta var enligt utsaga på SD:s initiativ. Även statsbidragen till studieförbunden minskas.

Skatten på snus sänks. Det sker dock först i höst nästa år, men var ett beslut som togs i höstas.

Rörande invandringspolitiken har steg tagits för att strama åt den, även om det riktats kritik, bland annat härifrån, om att antalet utdelade uppehållstillstånd fortfarande är högt. Men i höstas meddelade regeringen om åtgärder för att begränsa såväl anhöriginvandring som möjligheten att få uppehållstillstånd på humanitär grund.

För att minska drivkrafterna för migranter att ta sig till Sverige för att utnyttja den svenska välfärden och samtidigt stärka viljan att integrera sig vill regeringen och Sverigedemokraterna att nyanlända inte omedelbart får tillgång till ersättningar och bidrag. Den omtalade subventionen för tandvård till illegala invandrare ska också tas bort, något SD krävt sedan 2013.

Regeringen vill också upprätta center utanför EU för migranter som inte kan utvisas. Det ska krävas minst åtta år i landet för att få svenskt medborgarskap, uppehållstillstånd ska kunna återkallas och kraven på arbetskraftsinvandrare skärps.

SD och regeringen vill även villkora biståndet så att länder måste ta emot utvisade – något jag velat se länge. De vill även att invandrare anpassar sig till svenska värderingar som ett krav för att få bidrag.

Det krävs mycket mer på invandringsfronten, ett alexanderhugg för att stoppa alla uppehållstillstånd och medborgarskap som delas ut ändå, men detta är ändå en helt annan och bättre situation än om sossarna hade tillåtits sitta kvar vid makten.

Rörande kriminalpolitiken har det börjat hända en hel del. Många av mina tidigare förslag har nu blivit regeringspolitik.

Exempel på att det börjar röra på sig är att regeringen erkänner klanbaserad brottslighet och har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att sammanställa vetenskapligt belagd kunskap om hur man bekämpar systemhotande brottslighet.

Skatteverket har getts i uppdrag att stoppa kriminella från att skriva sig hos andra, en folkräkning ska genomföras, fusk med studiemedel stoppas. Och mycket mer är på gång.

I januari införs dubbla straff för grova vapenbrott, i februari införs vistelseförbud, i mars införs visitationszoner och det blir lättare under året för polisen att kunna plocka brottsvinsterna från gängen.

Det har alltså hänt mycket bra som inte hade hänt med sossarna vid makten. Allt är inte perfekt, men det är svårt att kräva av någon och dessutom efter endast ett år.

Regeringens vurm för vindkraft, riskfyllda satsningar på ”grönt stål”, misslyckande med att få ned antalet utdelade uppehållstillstånd och lite andra frågor kan man sätta frågetecken vid, men i det stora hela har den SD-stödda regeringen börjat få upp farten och skillnaden mot vad sossarna hade gjort är enorm.

Vi kan med andra ord se med tillförsikt inför 2024 och hoppas att SD orkar och vill fortsätta elda på regeringen att göra nödvändiga förändringar, för vi har knappt ens lämnat startgroparna med allt det som krävs för att börja vända skutan Sverige. Återvandring är en sådan fråga som måste upp på agendan.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”SD – stoppa utfärdandet av nya medborgarskap!”