Enligt ett flertal poliser i polisregion Väst har man inom myndigheten en kultur där man vid anmälda brott letar skäl till att hellre skriva av dem än att utreda till fullo.

Det är i en granskning som flera P4-kanaler i Västsverige gjort avskrivningskulturen framkommer.

– Ibland letar man och vänder och vrider rätt mycket för att hitta ett underlag för avskrivning, säger Sandra Zackrisson, utredare på grova brott i Göteborg.

I de 50-tal intervjuer som P4 gjort vittnar polisen om underbemanning och hög arbetsbelastning, och i vissa fall har patruller som borde skickas ut direkt bortprioriterats i flera timmar.

Enligt poliserna beror situationen på att man är för få och att alltför många ärenden ligger på hög och väntar på att utredas.

Våldtäktsfall läggs på hög

I polisforskarna Stefan Holgersson och Johanna Westmans rapport Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet från december 2021 behandlas ämnet: ”Det finns en inställning att försöka hitta anledningar att kunna skriva av ärenden istället för att se möjligheter att kunna driva ärendena vidare”.

I en annan granskning konstateras att hälften av polisstationerna i Västsverige har försvunnit vilket drabbat i synnerhet landsbygden. Besparingar, brist på resurser och digitala lösningar är några av skälen till att de lagts ned.

På grund av det eskalerande gängvåldet hinner polisen i Stockholm inte med att utreda andra grova brott, som våldtäkt.